Opettajat

Tällä sivulla esitellään koulutusohjelmien johtajat sekä temaattisten kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja kokonaisuuksien opintojaksojen vastuuhenkilöt. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on lukuisia muitakin opettajia ja tutkijoita, joiden tietoja löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista ja Helsingin yliopiston henkilöhausta.

Sakari Melander on rikosoikeuden professori ja varadekaani (opetusasiat). Hänen pääasiallisia tutkimuskohteitaan ovat rikosoikeuden valtiosääntöiset ulottuvuudet, eurooppalainen rikosoikeus ja rikosoikeuden yleiset opit. Hän on tutkinut edellä mainittuja teemoja laajasti, minkä lisäksi hän on keskittynyt tutkimustyössään myös rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään.
Sakari Melanderin tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Susanna Lindroos-Hovinheimo on ruotsinkielinen julkisoikeuden professori. Hänen tutkimuksensa kohdistuu eurooppalaiseen perusoikeussääntelyyn ja sen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Häntä kiinnostavat erityisesti ne tavat, joilla oikeus ja yhteiskunta vaikuttavat toisiinsa.
Susanna Lindroos-Hovinheimon tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Jan Klabbers teaches international law. He considers himself a generalist, but nonetheless thinks and writes more about some topics than about others: his main areas of specialization include the law of international organizations and the law of treaties.
Jan Klabbersin tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Ida Koivisto on julkisoikeuden apulaisprofessori ja julkisoikeuden temaattisen kokonaisuuden vastuuopettaja. Hänen tutkimusalaansa ovat muun muassa hallinto-oikeuden yleiset opit, hallinnon valtiosääntö sekä globaalin hallinto-oikeuden kysymykset.
Ida Koiviston tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Päivi Leino-Sandberg on transnationaalisen eurooppaoikeuden professori ja hän vastaa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa julkisen eurooppaoikeuden opetuksesta. Hänen tutkimusalansa on EU:n valtiosääntöinen ja toimielimiin liittyvä oikeus, mukaan lukien eurooppalainen hallinto-oikeus, EU:n ulkosuhteet ja talous- ja rahaliittoon liittyvät oikeudelliset kysymykset. Tällä hetkellä hänen tutkimuskohteitaan ovat esimerkiksi EU:n päätöksentekoon ja sen avoimuuteen sekä oikeuteen ja oikeudelliseen neuvonantoon liittyvät kysymykset EU:n ratkaisutoiminnassa.
Päivi Leino-Sandbergin tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Susanna Lindroos-Hovinheimo on ruotsinkielinen julkisoikeuden professori. Hänen tutkimuksensa kohdistuu eurooppalaiseen perusoikeussääntelyyn ja sen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Häntä kiinnostavat erityisesti ne tavat, joilla oikeus ja yhteiskunta vaikuttavat toisiinsa.
Susanna Lindroos-Hovinheimon tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Olli Mäenpää on hallinto-oikeuden emeritusprofessori. Hänen tutkimukselliset intressinsä kohdistuvat yleiseen hallinto-oikeuteen, julkisuusperiaatteeseen, hallintomenettelyyn ja hallintoprosessiin.
Olli Mäenpään tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Tuomas Ojanen on valtiosääntöoikeuden professori. Hänen opetus- ja tutkimusteemojaan ovat Suomen valtiosäännön perusteet, kansainväliset ihmisoikeussopimukset, Euroopan integraation perustuslailliset kysymykset ja vertaileva valtiosääntöoikeus.
Tuomas Ojasen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Olli Norros on vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden apulaisprofessori. Hän on Yksityisoikeus I -kokonaisuuden lukukausivastaava sekä yleisen velvoiteoikeuden opintojakson vastuuopettaja. Mainittujen aihepiirien lisäksi hänen tutkimustoimintansa ulottuu sopimusoikeuteen, urheiluoikeuteen ja arvopaperimarkkinaoikeuteen.
Olli Norroksen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Heikki Halila on siviilioikeuden professori ja sopimusoikeuden vastuuopettaja. Hänen tutkimustoimintansa suuntautuu velvoiteoikeuteen, siviilioikeuden yleisiin oppeihin, yhdistys- ja säätiöoikeuteen, sopimusoikeuteen ja urheiluoikeuteen.
Heikki Halilan tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Tapani Lohi on perhe- ja jäämistöoikeuden yliopistonlehtori ja saman opintojakson vastuuopettaja. Hänen keskeisimpiä tutkimusalojaan ovat aviovarallisuusoikeus ja jäämistöoikeus.
Tapani Lohen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Heidi Lindfors on prosessioikeuden yliopistonlehtori ja insolvenssioikeuden opintojakson vastuuopettaja. Hänen keskeisimpiä tutkimusalojaan ovat ulosotto-oikeus ja kansainvälinen prosessi- ja insolvenssioikeus.
Heidi Lindforsin tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson är svenskspråkig professor i civil- och handelsrätt. Hon undervisar i allmän obligationsrätt och skadeståndsrätt. Hennes forskning omfattar internationell  kommersiell kontrakts- och transporträtt. Hon leder forskningsgruppen INTERTRAN  som har fokus på hållbarhetsfrågor.
Ellen Eftestøl-Wilhelmssonin tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Anette Alén-Savikko on viestintä- ja informaatio-oikeuden asiantuntija. Hänen tutkimuksensa keskittyy digitalisaatioon, immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan. Anette opettaa immateriaalioikeutta ja koordinoi Yksityisoikeus II -kokonaisuutta.
Anette Alén-Savikon tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Salla Hyvönen on lakimies ja tohtorikoulutettava, joka tutkimuksessaan syventyy kansainväliseen vakuutusoikeuteen oikeusvertailua apunaan käyttäen. Kansainvälisen yksityisoikeuden lisäksi häntä voi nähdä yliopistolla muun muassa OTT-johtoryhmän opiskelijaedustajan ominaisuudessa sekä avoimen yliopiston luennoitsijana perhe- ja velvoiteoikeudessa.
Salla Hyvösen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Ulla Liukkunen on työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori sekä Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskuksen johtaja. Hänen tutkii työoikeuden normijärjestelmää työelämän murroksessa, kollektiivisen työoikeuden muutossuuntia sekä kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistumiseen liittyviä jännitteitä. Liukkusen tutkimus koskee myös kansainvälistä työoikeutta ja vertailevaa oikeustiedettä sekä globalisaatiota ja transnationaalia oikeutta.
Ulla Liukkusen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Juli Mansnérus on lääkintä- ja bio-oikeuden tutkijatohtori. Hänen tutkimusintressinsä sijoittuvat lääkintä- ja bio-oikeuden sekä immateriaali- ja kuluttajaoikeuden rajapinnoille. Julin tausta on poikkitieteellinen ja hänen pedagoginen lähestymistapansa on hänen asianajokokemuksensa myötä käytännönläheinen. Juli opettaa Helsingin yliopistolla mm. ruotsinkielisellä immateriaali- ja kuluttajaoikeuden kurssilla sekä lääkintä- ja bio-oikeuden alan kursseilla.
Juli Mansnéruksen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Samuli Hiilesniemi on työoikeuden tohtorikoulutettava, jonka tutkimusintressit liittyvät keskeisesti kansainväliseen ja EU-työoikeuteen. Väitöskirjatyötään hän tekee EU-tuomioistuimen toimivallan laajentumiskehityksestä ja sen vaikutuksista pohjoismaisiin työmarkkinoihin. Lisäksi hän vastaa HS MCC ja EHRMCC -oikeustapauskilpailujen opetuksesta ja valmentamisesta.
Samuli Hiilesniemen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Jari Murto on työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori. Tutkimuksen painopistealueina ovat työoikeuden yleiset opit ja työehtojen määräytyminen. Samat teemat ovat keskiössä myös opetuksessa. Murto on Työoikeus II -opintojakson vastuuopettaja.
Jari Murron tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Jaana Norio on kauppaoikeuden yliopistonlehtori ja kauppaoikeuden sekä vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden dosentti. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät erityisesti vakuutusoikeuteen.
Jaana Norion tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Juha Raitio on eurooppaoikeuden professori ja eurooppaoikeuden dosentti. Raitio tutkii laaja-alaisesti sekä julkista eurooppaoikeutta että EU:n aineellista oikeutta, jonka osalta sisämarkkina- ja kilpailuoikeus on keskeistä.
Juha Raition tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Juha Vesala on tutkijatohtori. Hän tutkii erityisesti kilpailuoikeutta ja immateriaalioikeutta. Parhaillaan hän tutkii sisällön nettijakeluun sekä tekoälyyn liittyviä kysymyksiä.
Juha Vesalan tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Leena Halila on hallinto-oikeuden professori ja varadekaani (viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus). Hänen tutkimusalanaan on hallinto-oikeus, erityisesti hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus sekä hallinnolliset sanktiot.
Leena Halilan tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Kai Kokko on ympäristöoikeuden professori ja Kestävyystieteen instituutin (HELSUS) varajohtaja. Hänen tutkimusalanaan on EU:n ja Suomen ympäristöoikeus ja -sääntely. Hän on tutkinut laaja-alaisesti ympäristöoikeuden teoriaa ja tutkimusmetodeita sekä sääntelyä eri ympäristöoikeuden sektoreilla.
Kai Kokon tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Tuula Linna on prosessioikeuden professori ja Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö -kokonaisuuden vastuuopettaja. Hänen tutkimusalanaan ovat riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynti, välimiesmenettely, sovittelu sekä ulosotto, konkurssi ja muu insolvenssioikeus. Hänen tutkimusteemojaan ovat lisäksi kestävä kehitys ja legal design.
Tuula Linnan tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Sakari Melander on rikosoikeuden professori ja varadekaani (opetusasiat). Hänen pääasiallisia tutkimuskohteitaan ovat rikosoikeuden valtiosääntöiset ulottuvuudet, eurooppalainen rikosoikeus ja rikosoikeuden yleiset opit. Hän on tutkinut edellä mainittuja teemoja laajasti, minkä lisäksi hän on keskittynyt tutkimustyössään myös rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään.
Sakari Melanderin tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Seppo Villa on kauppaoikeuden professori (erityisesti yhtiö- ja markkinaoikeus), joka on erikoistunut yhteisöoikeuteen, erityisesti osakeyhtiöoikeuteen, tilinpäätösoikeuteen, rahoitusoikeuteen sekä corporate governacea ja pörssiyhtiöiden toiminnan sääntelyä koskevaan tutkimukseen. Villa toimii temaattisen kokonaisuuden vastaavana sekä Yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus -opintojakson vastaavana.
Seppo Villan tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Osuuskuntaoikeuden professori Jukka Mähönen on erikoistunut yhteisöoikeuteen, erityisesti osuuskuntaoikeuteen ja osakeyhtiöoikeuteen, rahoitusoikeuteen, kirjanpito-oikeuteen ja tilintarkastusoikeuteen sekä kestävän yritystoiminnan tutkimukseen.
Jukka Mähösen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Professori Marjaana Helminen on erikoistunut kansainväliseen vero-oikeuteen ja EU-vero-oikeuteen. Hän toimii vero-oikeuden ainevastaavana.
Marjaana Helmisen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Professori Heikki Marjosola on erikoistunut rahoitusoikeuden ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja sääntelyn tutkimukseen.
Heikki Marjosolan tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Työelämäprofessori Timo Kaisanlahti on erikoistunut kirjanpito- ja tilintarkastusoikeudellisiin kysymyksiin samoin kuin oikeustaloustieteeseen. Hän on tutkinut myös arvopaperimarkkinaoikeutta sekä säätiöitä ja eurooppayhtiöitä.
Timo Kaisanlahden tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Työelämäprofessori Tuomas Lehtinen (asianajajaoikeus) on keskittynyt asianajajaoikeuden opetukseen ja tutkimuksen ohjaamiseen. Hän on tutkinut laajasti sopimusoikeutta ja kansainvälistä kauppaoikeutta sekä asianajoetiikka ja tapanormeja.
Tuomas Lehtisen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Heikki Pihlajamäki on vertailevan oikeushistorian professori ja Oikeuden yleistieteiden kokonaisuuden vastuuopettaja. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa suuntautuu ennen muuta varhaiseen uuteen aikaan, mutta Pihlajamäki on tutkinut myös keskiaikaa ja uusinta aikaa. Pihlajamäen tutkimus on vahvasti vertailevaa ja käsittää niin eurooppalaisen kuin myös amerikkalaisen oikeuden historiaa.
Heikki Pihlajamäen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Ari Hirvonen on yleisen oikeustieteen yliopistonlehtori. Hirvosen opetus ja tutkimus kohdistuu oikeusteoriaan sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofiaan. Hän on perehtynyt etenkin lain ja oikeudenmukaisuuden suhteeseen, oikeuden, etiikan ja politiikan vuorovaikutukseen sekä kriittiseen oikeustieteeseen.  Hän on myös kehitellyt kaupunkioikeutta ja opettanut pakolaisoikeutta.
Ari Hirvosen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Jukka Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori. Hänen tutkimuksellisen kiinnostuksensa pääkohteita ovat kontrollipolitiikan historia, sisällissotien vertailut (tematiikkana kriisit, oikeus ja oikeusvaltio), suomalaisen oikeuspolitiikan historia sekä tutkimuksen metodologiset kysymykset.
Jukka Kekkosen tutkijaprofiili ja yhteystiedot

Panu Minkkinen on yleisen oikeustieteen professori. Hän vastaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusteorian opetuksesta. Hänen keskeisiin tutkimusintresseihinsä kuuluvat oikeuden ja politiikan rajapinnasta löytyvät valtiosääntöteoreettiset kysymykset valtiosta, demokratiasta ja vallasta, sekä oikeusfilosofiset kysymykset oikeustieteellisen tiedon luonteesta.
Panu Minkkisen tutkijaprofiili ja yhteystiedot