Metsäbiotalouden kestävä liiketoiminta

fbbs pic

Miltä näyttää metsäteollisuuden rakenne vuonna 2030 Suomessa ja globaalisti? Mitä merkitystä on yritysvastuulla alan strategisessa suunnittelussa? Entä kuinka vastuullisuus ilmenee kuluttajien ja kansalaisten metsiin liittyvissä valinnoissa?

Tutkimusryhmämme (Forest bioeconomy, business and sustainability, FBBS) analysoi metsäbiotalouden kehittymistä erityisesti kestävän liiketoiminnan näkökulmasta. Meitä kiinnostaa biotalouden taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys paitsi markkinoiden ja liiketoiminnan tasolla, myös järjestelmämuutoksena, jolla on läheinen yhteys kiertotalouteen. Tutkimuksemme auttaa myös ymmärtämään elementtejä, joista rakentuvat yritysten kestävät liiketoimintamallit osana globaalin metsäsektorin tulevaisuutta.

Meillä on useita Suomen Akatemian, Tekesin ja eri säätiöiden rahoittamia laajoja hankkeita liittyen esimerkiksi puukerrostalorakentamisen markkinoihin tai siihen kuinka metsien tuottamia erilaisia ekosysteemipalveluita hyödynnetään. Yhteisprojekteissamme hyödynnämme ajantasaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja myös tulevaisuudentutkimusta. Julkaisemme tuloksista aktiivisesti alan johtavissa tieteellisissä lehdissä. Seuraa meitä kotisivuillamme: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/forest-bioeconomy-business-and...