Kari Heliövaara

Kari Heliövaara

Kari Heliövaara on metsäeläintieteen professori ja riistaeläintieteen vastuuprofessori vuodesta 1994. Olen valmistunut sekä morfologis-ekologisesta eläintieteestä (FM) että metsäeläintieteestä (MMT) Helsingin yliopistosta. Olen tutkinut mm. metsätuholaisena tunnettua punalatikkaa ja sen vuorovuotisia populaatioita. Tämän ilmiön tutkiminen on johtanut geneettisiin, morfometrisiin ja eliömaantieteellisiin analyyseihin ja edelleen populaatioiden erilaistumisen ja lajiutumisen tutkimiseen.

Olen työskennellyt mm. Suomen Akatemian tutkijana, erikoistutkijana ja professorina Metsäntutkimuslaitoksessa (nyk. LUKE) sekä mm. laitoksen johtajana Helsingin yliopistossa kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi olen toiminut mm. kutsuttuna metsäeläintieteen asiantuntijana USA:ssa sekä Pekingin metsäyliopiston vierailevana professorina useita jaksoja 10 vuoden ajan Kiinan metsätuholaisiin ja metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvien ongelmien parissa.

Urani aikana olen julkaissut noin 100 vertaisarvioitua julkaisua, yli 100 yleistajuista artikkelia ja yli 10 kirjaa, mukaan lukien ‘Insects and Pollution, FL, USA' (TUHAT, ResearchGate, Google Scholar). Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyvät mm. metsähyönteisten ekologiaan, entomologiseen diversiteettiin ja hyönteisten sienisymbioosiin. Minulle kollegoineni on myönnetty Suomen parhaan perhostieteellisen artikkelin palkinto sekä Helsingin yliopiston innovaatiopalkinnon malariatutkimuksista. Olen julkaissut tuhansia kuvia ja piirroksia tieteellisissä ja kaupallisissa lehdissä ja kirjoissa.