Tutkimus matematiikan opintosuunnassa

Tutkimus matematiikan opintosuunnassa keskittyy yliopistomatematiikan opetuksen tutkimukseen ja kehittämiseen, mutta kiinnostus ulottuu muillekin koulutustasoille ja oppimista tarkastellaan sekä opettajan että oppijan näkökulmasta.

Matematiikan yliopisto-opetuksen parissa tehdään jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä; viime vuosina on otettu käyttöön Tehostetun kisällioppimisen menetelmä, jossa opiskelijat oppivat asiantuntijuutta osallistumalla jo varhain sen tyyppisiin aktiviteetteihin, jotka kuuluvat oikean matemaatikon työnkuvaan. Tilat Exactum-rakennuksen 3. kerroksessa on muutettu eloisaksi oppimisympäristöksi, jossa opiskelijat voivat tehdä tehtäviä ja saada niihin apua. Opetuksen kehitystyössä panostetaan erityisesti ohjaajakoulutukseen, jotta ohjaajat pystyvät aidosti tukemaan opiskelijoiden oppimista sen sijaan, että he toimisivat jonkinlaisina tietovarastoina. Tällä hetkellä erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat tavat lisätä opiskelijoiden roolia arvioinnissa itse- ja vertaisarviointimenetelmiä hyödyntäen. Lisäksi kehityksen painopisteessä ovat verkko-opetus sekä tietokoneavusteinen arviointi.

Voit tutustua matematiikan opetuksen tutkimusryhmään parhaiten ryhmän omilla sivuilla.