Tutkimus kemian opintosuunnassa

Kemian opettajankoulutusyksikössä tutkitaan kemian opetusta, opiskelua ja oppimista kouluopetukseen, kemian opettajankoulutukseen ja kemian korkeakoulutukseen liittyen. Yksikön tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksessa eri asteilla, opettajankoulutuksessa sekä kemian opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämisessä.

Kemian opetuksen tutkimus on ollut yksi neljästä Helsingin yliopiston kemian osaston tutkimuksen painopistealueista vuodesta 2004 lähtien.

Lue lisää kemian opetuksen tutkimuksesta täällä.