Matematiikan opinnot

Tiedätkö, miksi muurahaista täytyy joskus ampua tykillä? Entä oletko koskaan tullut pohtineeksi, onko 0,999... = 1? Tai miksi 1 + 1 = 2? Opiskele matematiikkaa niin tiedät!

Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

Valitessasi matematiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat matematiikan perusopinnot (25 op) kuin matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijat. Perusopintojen jälkeen suoritat matematiikan aineopinnot (55 op), jotka koostuvat suurimmaksi osaksi samoista matematiikan kursseista kuin matemaattisten tieteiden kandiohjelman kurssit. Lisäksi suoritat kandivaiheen aikana matematiikan opetuksen kursseja (15 op) sekä koulutusohjelman yhteisiä opintoja (25 op). Matematiikan tieteenalan opintojen rinnalla suoritetut matematiikan opetuksen kurssit sekä koulutusohjelman yhteiset opinnot tuovat opintoihin opetuksellista näkökulmaa jo opintojen alusta alkaen.

Maisterivaiheessa matematiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksi valinneet suorittavat matematiikan opetuksen syventävät opinnot (60 op), joka sisältää pro gradu -tutkielman (30 op). Pro gradu -tutkielman voit tehdä täysin matemaattisesta aiheesta tai matematiikan opetuksen aiheesta. Lisäksi maisterivaiheessa suoritetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamat opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka sisältävät kaksi harjoittelujaksoa yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluissa.

Matematiikka toisena opetettavana aineena

Valitessasi matematiikan toiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat matematiikan perusopinnot (25 op) kuin opiskelijat, joilla matematiikka on ensimmäisenä opetettavana aineena. Perusopintojen jälkeen suoritat matematiikan aineopinnot (35 op), jotka koostuvat samoista aineopintotasoisista matematiikan (20-25 op) ja matematiikan opetuksen kursseista (10-15 op) kuin mitä matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena opiskelijat suorittavat. 

Matematiikan perus- ja aineopinnot luokanopettajille

Matematiikan opintosuunta tarjoaa myös aivan oman perus- ja aineopintojen (25 + 35 op) kokonaisuuden luokanopettajaopiskeljoille.

Lisätietoa opiskelijan ohjeista

Klikkaamalla itsesi opiskelijan ohjeisiin löydät lisätietoa opintojen sisällöstä. Valitse koulutusohjelmaksesi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelma, niin saat näkyviin koulutusohjelmakohtaiset sisällöt. Opiskelijan ohjeisiin