Fysiikan opinnot

Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

Valitessasi fysiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat fysiikan perusopinnot (25 op) kuin fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opiskelijat. Perusopintojen jälkeen suoritat fysiikan aineopinnot (55 op), jotka koostuvat suurimmaksi osaksi samoista fysiikan kursseista kuin fysikaalisten tieteiden kandiohjelman kurssit. Lisäksi suoritat kandivaiheen aikana fysiikan opetuksen kursseja (15 op) sekä koulutusohjelman yhteisiä opintoja (25 op). Fysiikan tieteenalan opintojen rinnalla suoritetut fysiikan opetuksen kurssit sekä koulutusohjelman yhteiset opinnot tuovat opintoihin opetuksellista näkökulmaa jo opintojen alusta alkaen.

Maisterivaiheessa fysiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksi valinneet suorittavat fysiikan opetuksen syventävät opinnot (60 op), joka sisältää pro gradu -tutkielman (30 op). Lisäksi maisterivaiheessa suoritetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamat opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka sisältävät kaksi harjoittelujaksoa yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluissa.

Fysiikka toisena opetettavana aineena

Valitessasi fysiikan toiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat fysiikan perusopinnot (25 op) kuin fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena opiskelijat. Perusopintojen jälkeen suoritat fysiikan aineopinnot (35 op), jotka koostuvat samoista aineopintotasoisista fysiikan (20 op) ja fysiikan opetuksen kursseista (15 op) kuin mitä fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena opiskelijat suorittavat. 

Lisätietoa opiskelijan ohjeista

Klikkaamalla itsesi opiskelijan ohjeisiin löydät lisätietoa opintojen sisällöstä. Valitse koulutusohjelmaksesi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelma, niin saat näkyviin koulutusohjelmakohtaiset sisällöt. Opiskelijan ohjeisiin