Opintosuunnat

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa: matematiikan opettajan opintosuunta, fysiikan opettajan opintosuunta ja kemian opettajan opintosuunta.

Ensimmäisen opiskelusyksyn aikana voit tutustua kaikkiin opintosuuntiin ja valitset niistä yhden. Sinun ei siis tarvitse opintoja aloittaessasi tietää minkä tieteenalan valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi. Opintosuunnan valinnassa ja opintoihin liittyvissä asioissa sinua auttavat opinto-ohjaajat ja opettajat.

Toisen opetettavan aineen valitseminen tapahtuu myös opintojen alkuvaiheessa. Tietyt opetettavat aineet kuten matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede ovat vapaasti valittavissa. Joihinkin opetettaviin aineisiin, kuten maantieteeseen, kotitalouteen ja psykologiaan, tulee hakea opinto-oikeutta erikseen. Toisen opetettavan aineen valinnassa sinua opastavat opinto-ohjaajat ja opettajat.