Opintojen rakenne

  1. Valitsemasi opintosuunnan (matematiikka, fysiikka tai kemia) perusopinnot 25 op, aineopinnot 55 op sekä aineen opetuksen opinnot 15 op.
  2. Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op.
  3. Koulutusohjelman yhteiset opinnot 25 op: kieli- ja viestintäopintoja, työelämäopinnot, akateemiset taidot.

Filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, johon sisältyvät seuraavat opinnot:

  1. Valitsemasi opintosuunnan (matematiikka, fysiikka tai kemia) syventävät opinnot 60 op, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma 30 op.
  2. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteellisessä tiedekunnassa)

Opiskelijan ohjeet

Tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöstä löydät opiskelijan ohjeista:
Kandiohjelman opetussuunnitelma
Maisteriohjelman opetussuunnitelma