Liittyvät koulutukset

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman suorittaneelle soveltuvia maisteriohjelmia kanditutkinnon sisällöstä riippuen ovat esimerkiksi

Lisätietoa maisterioptioista löydät opiskelijan ohjeista teemasta Maisterioptiot kandidaatin tutkinnon jälkeen. Valitse ohjelmaksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, niin saat näkyviin ohjelmakohtaiset ohjeet. Opiskelijan ohjeisiin