Opiskelu

Aineenopettajakoulutuksen kandi- ja maisteriohjelmista vastaa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmasta valmistuu kahden aineen opettajia. Tämä tarkoittaa sitä, että valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi matematiikan, fysiikan tai kemian. Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Maisterivaiheessa suoritat valitsemasi ensimmäisen opetettavan aineen syventävät opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: luentoja, harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, vierailuja sekä erilaisia projekteja.