Maisteriopinnot

Kandiohjelman pääasiallinen tarkoitus on antaa valmiudet maisteriohjelmiin siirtymistä varten. Kandiohjelman alojen maisterit työllistyvät hyvin. He työskentelevät monipuolisesti yksityisellä sektorilla, talouden ja teollisuuden vaativissa työtehtävissä, asiantuntijoina valtionhallinnossa ja opetustehtävissä. Moni maistereista jatkaa tohtorintutkintoon asti. Matemaattisten alojen tohtorit työskentelevät esimerkiksi yliopistoissa sekä muissa yksityisen ja julkisen sektorin tutkimusyksiköissä. Matemaattisten tieteiden kanditutkinto antaa jo itsessään valmiuden moniin työelämän tehtäviin.

Kanditutukinnon suoritusoikeuteen matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa liittyy automaattisesti myös oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopistossa, ja ns. optio-ohjelmat on kirjattu jokaisen aloittavan opiskelijan opiskeluoikeuksiksi weboodiin. Maisterivaiheen opintoihin voi jatkaa kanditutkinnon suorittamisen jälkeen yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta Helsingin yliopistossa:

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma
Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma
Taloustieteen maisteriohjelma
Datatieteen maisteriohjelma
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma
Life Science Informatics -maisteriohjelma
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma (erillisen haun kautta)

Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa kuitenkin maisteriohjelmaan hakeutumiseen, eli jokaiselta opintosuunnalta ei voi jatkaa mihin tahansa maisteriohjelmaan.

Tiedekuntaneuvoston vahvistamat siirtymäsäännöt

Siirtymäsäännöissä on lueteltu ne opinnot jotka on suoritettava sen lisäksi mitä tietyllä opintosuunnalla on pakko opiskella (omaa tieteenalaa ja mahdollisesti pakollista toista tieteenalaa), ja huomioitu että vaatimukset mahtuvat 180 op:n tutkintoon. Kun alla on annettu maisteriohjelma ilman erillisiä lisävaatimuksia, niin tämä tarkoittaa että kyseisen maisteriohjelman hakukriteerit sisältyvät kyseisen opintosuunnan pakollisiin opintoihin.

Matematiikan opintosuunnalta voi jatkaa

 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman matematiikan tai soveltavan matematiikan opintosuunnalle

 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman tilastotieteen tai yhteiskuntatilastotieteen opintosuunnalle sisällyttämällä kanditutkintoon  tilastotieteen perusopinnot MAT120 ja tilastotieteen aineopinnot muille tieteenaloille MAT221

 • Life Science Informatics –maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon tilastotieteen perusopintojen MAT120 opintojaksoja vähintään 15 op tai tietojenkäsittelytieteen perusopintojen TKT1 opintojaksoja vähintään 15 op.

 • Datatieteen maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon ohjelmointikursseja 10 op (esim. TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet ja TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi ja tilastotiedettä 5 op (esim. MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto tai MAT12004 Tilastollinen päättely I)

 • Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon vähintään 15 op fysiikan tai kemian opintoja (muita kuin matemaattisten menetelmien opintoja kuten Matemaattiset apuneuvot I-III tai Fysiikan matemaattiset menetelmät I-II tai Matematiikkaa kemisteille)

 • Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon tietojenkäsittelytieteen perusopinnot TKT1 ja tietojenkäsittelytieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille TKT8

Tilastotieteen opintosuunnalta voi jatkaa

 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman tilastotieteen ja yhteiskuntatilastotieteen opintosuunnalle
 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman matematiikan tai soveltavan matematiikan opintosuunnalle sisällyttämällä kanditutkintoon matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille MAT211 (matematiikan aineopintotasoinen MAT011 ei siis riitä)
 • Life Science Informatics –maisteriohjelmaan
 • Datatieteen maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon ohjelmointikursseja 10 op (esim. Ohjelmoinnin perusteet TKT10002 ja Ohjelmoinnin jatkokurssi TKT10003)
 • Taloustieteen maisteriohjelmaan (valtiotieteellinen tiedekunta) sisällyttämällä kanditutkintoon taloustieteen aineopinnot 35 op ECOK-M200
 • Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon vähintään 15 op fysiikan tai kemian opintoja (muita kuin matemaattisten menetelmien opintoja kuten Matemaattiset apuneuvot I-III tai Fysiikan matemaattiset menetelmät I-II tai Matematiikkaa kemisteille)

Ekonometrian opintosuunnalta voi jatkaa

 • Taloustieteen maisteriohjelmaan (valtiotieteellinen tiedekunta)
 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman tilastotieteen tai yhteiskuntatilastotieteen opintosuunnalle
 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman matematiikan tai soveltavan matematiikan opintosuunnalle sisällyttämällä kanditutkintoon matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille MAT211 (matematiikan aineopintojen toinen vaihtoehto MAT011 ei riitä)
 • Life Science Informatics –maisteriohjelmaan
 • Datatieteen maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon ohjelmointikursseja 10 op (esim. Ohjelmoinnin perusteet TKT10002 ja Ohjelmoinnin jatkokurssi TKT10003)

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalta voi jatkaa

 • Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmaan
 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman matematiikan tai soveltavan matematiikan opintosuunnalle sisällyttämällä kanditutkintoon matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille MAT211
 • Datatieteen maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon 5 op tilastotiedettä (esim. MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto tai MAT12004 Tilastollinen päättely I)
 • Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmaan sisällyttämällä kanditutkintoon vähintään 15 op fysiikan tai kemian opintoja (muita kuin matemaattisten menetelmien opintoja kuten Matemaattiset apuneuvot I-III tai Fysiikan matemaattiset menetelmät I-II tai Matematiikkaa kemisteille)
 • Life Science Informatics –maisteriohjelmaan