Vastaavat maisteriohjelmat

MAAT 35 1500x400

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdessä seuraavista viidestä maisteriohjelmasta etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Huom. jatkamiskriteerit ja -periaatteet löytyvät Opiskelijan ohjeista eli "Guidesta" (muista valita ensin ylälaidasta oikea koulutusohjelma eli Maataloustieteiden kandiohjelma, jotta näet kriteerit).

Tutkinnonsuorituskielenä on suomi, ruotsi tai englanti kaikissa muissa maisteriohjelmissa paitsi Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa, joka suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Voit myös halutessasi hakea erillisen haun kautta jonkun muun lähiaineen maisteriohjelmaan Suomessa tai ulkomailla.

Voit suorittaa maataloustieteiden kandi- ja maisteriopinnot siten, että saat samalla agronomin arvon.