Ura ja työelämä

Kulttuuriperintöprosessien ymmärtäminen on olennaista kaikessa kulttuurin, historian, yhteiskunnan ja yksilön suhteita sivuavassa ammatillisessa toiminnassa. Maisteriohjelmassa valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi, jolla on edellytykset toimia esimerkiksi järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa, matkailualalla sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä. Muun muassa digitaaliset ihmistieteet ovat voimakkaasti kasvava kulttuuriperintötutkimuksen alue. Se on erityisen tärkeä museo-, arkisto- ja kirjastoaloilla. JOO-opinnot tarjoavat mahdollisuudet pätevöityä myös arkisto- ja kirjastoaloille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, voit myös maisterin tutkinnon jälkeen hakea johonkin Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista. Näiden yleisten urapolkujen lisäksi ohjelman tieteenalat rakentavat erikoistunutta osaamista erilaisiin työtehtäviin.

Arkeologit työskentelevät kulttuuriperintöalan asiantuntija- ja hallintotehtävissä ja pätevöityvät toimimaan arkeologisten kenttätutkimusten johdossa..

Folkloristeja tarvitaan aloilla, joilla edellytetään epävirallisen viestinnän, yhteisöllisten ilmaisumuotojen ja perinneprosessien ymmärrystä.

Kansatieteilijöitä tarvitaan materiaalisen kulttuurin, kulttuuristen jatkumoiden sekä soveltavan kulttuurianalyysin asiantuntijatehtävissä, mm. maahanmuuttajatyössä ja palvelujen kehittämisessä.

Taidehistorioitsijan urat avautuvat taidemuseoihin, gallerioihin ja taidekauppaan sekä aloille, joilla edellytetään visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ymmärrystä.

Uskontotieteilijöitä tarvitaan siellä, missä inhimilliseen vuorovaikutukseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan limittyy uskonnollisia ilmiöitä, mm. kansainvälisissä tehtävissä ja maahanmuuttajatyössä. Uskontotieteilijöistä voi tulla myös aineenopettajia.