Opiskelu

Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa voit opiskella arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, taidehistoriaa, uskontotiedettä sekä museologiaa ja kulttuuriperinnön tutkimusta. Ohjelman opetus rakentuu kulttuurin empiiriselle ja teoreettiselle tutkimukselle, jonka kautta opit ymmärtämään ilmiöiden ajallisia kerrostumia, alueellista ja sosiaalista muuntelua sekä viestintä- ja ilmaisumuotojen moninaisuutta. Kulttuuriperinnön maisteriohjelman opetusmuotoihin kuuluvat esimerkiksi seminaarityöskentely, luentokurssit, aineistonkeruuseen ja -hallintaan tähtäävät harjoituskurssit, projektit, kenttäkurssit, tentit ja esseet.

Maisteriopinnoissa keskityt pitkälti oman tieteenalasi opintoihin ja tieteenalakohtaisten valmiuksien syventämiseen. Syventävät opintosi tukevat lopputyönä laadittavan pro gradu -tutkielman valmistumista. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ, jota laatiessasi kehität tutkimukseen tarvittavia valmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen ja luova tiedon tuottaminen ja soveltaminen.