Opettajat

Folkloristiikan professori, kulttuuriperinnön maisteriohjelman johtaja

Tutkimusintressit

 • Kalevala
 • (Suomalainen) mytologia ja kansanusko
 • Kalevalamittainen kansanrunous
 • Suullinen perinne
 • Perinnelajit eli genret
 • Performanssi- ja arkistotutkimus
 • Vernakulaari mielikuvitus

Lotte Tarkka verkossa

FT, arkeologian yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Esihistoriallinen kalliotaide
 • Uskontoarkeologia
 • Lähi-Idän arkeologia
 • Konfliktiarkeologia
 • Arkeoakustiikka

Antti Lahelma verkossa

Taidehistorian professori

Tutkimusintressit

 • Maisema ja ympäristö
 • arkkitehtuuriklassismi
 • 1800- ja 1900-lukujen vaihteen kuvataide
 • modernin taiteen traditiokytkökset

Ville Lukkarinen verkossa

FT, kansatieteen yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Muistitieto
 • Etnografinen prosessi
 • Kaupunkitutkimus
 • Kulttuurinen diversiteetti
 • Kokemuskerronta

Pia Olsson verkossa

FT, uskontotieteen yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Uskonto ja ympäristökysymys
 • Uskonto ja populaarikulttuuri
 • Uskontososiologia
 • Uskonnollisuus maaseudulla
 • Uskonto ja politiikka

Heikki Pesonen verkossa

FT, museologian yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Museoiden kokoelmanhallinta
 • Museologinen arvokeskustelu
 • Museotyön hiljainen tieto

Nina Robbins verkossa

 

FT, taidehistorian yliopistonlehtori, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman johtaja

Tutkimusintressit

 • Keskiajan ja uuden ajan alun taide Itämeren piirissä
 • Ikonografia
 • Esinetutkimus
 • Vanhan taiteen materiaalisuus ja kokemuksellisuus
 • Ikonoklasmi

Elina Räsänen verkossa

FT, Folkloristiikan yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Kirjallistuminen
 • Suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutus
 • Muistitietotutkimus
 • Työväenkulttuuri
 • Siirtolaiskulttuuri

Kirsti Salmi-Niklander verkossa

Kansatieteen professori, humanistisen tiedekunnan dekaani

Tutkimusintressit:

 • Liikkuvuuden etnografia
 • Siirtolaisuus
 • Ruotsinsuomalaiset
 • Metsähistoria
 • Amerikansuomalaisten keittokirjat
 • Hautapaikkatoiveet maahanmuuttajilla
 • Arktiset alueet

Hanna Snellman verkossa

FT, taidehistorian yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Moderni arkkitehtuuri
 • Moderni muotoilu
 • Arkkitehtinaiset
 • Taidehistorian historia
 • Taidehistoria ja negatiivinen kulttuuriperintö

Renja Suominen-Kokkonen verkossa

FT, uskontotieteen professori

Tutkimusintressit

 • Uskonto ja media
 • Ateismi ja uskonnottomuus
 • Uskonnon kategoria ja uskontoteoria
 • Diskursiivinen uskonnontutkimus
 • Uskontososiologia

Teemu Taira verkossa