Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja

Pia
Olsson
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Opetus- ja tutkimushenkilökunta

SA
Susanna
Aaltonen
Tieteenala Kuvataide ja muotoilu, Muut humanistiset tieteet, Historia ja arkeologia

Tiina
Airaksinen
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Kasvatustieteet

LA
Lotta
Aunio
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Muut humanistiset tieteet, Kirjallisuuden tutkimus

Alexandra
Bergholm
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Teologia

Ari
Helo
Tieteenala Historia ja arkeologia

AK
Anu
Korhonen
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Elina
Räsänen
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kuvataide ja muotoilu, Historia ja arkeologia

KS
Kirsi
Saarikangas
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kuvataide ja muotoilu, Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet

Kirsti
Salmi-Niklander
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

LT
Lotte
Tarkka
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Riikka
Tuori
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus, Kielitieteet, Historia ja arkeologia