Opiskelu

Opiskelun yhtenä tavoitteena on synnyttää tieteellinen uteliaisuus. Analyyttinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä, joita kohdataan päivittäin niin arki- kuin työelämässä. Oman alan hallinnan lisäksi kandiohjelma tarjoaa yleisiä työelämävalmiuksia, joihin kuuluvat niin tiedon hankkiminen, arvioiminen kuin käsittely, itsensä ilmaiseminen selkeästi suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä ryhmätyötaidot.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmalla on oma digiloikka-projektista kertova blogisivusto, jossa on tietoa muun muassa opiskelijaprojekteista, opiskelun digitaalisten materiaalien sekä välineiden kehittämisestä sekä kulttuurien tutkimuksesta yleisesti.

Kandidaatintutkinnon jälkeen voit opintosuunnastasi riippuen jatkaa opintojasi yhdessä seuraavista maisteriohjelmissa:

Voit myös hakea suoritusoikeutta muihin maisteriohjelmiin. Lisätietoa maisteriohjelmista löydät Helsingin yliopiston koulutustarjonta-sivuilta.