Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Kulttuuria lähestytään sekä alueina että ilmiöinä. Ohjelma kattaa kulttuurien globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden. Tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä näiden tuloksena muodostuneina aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Ohjelman sisällä voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa voit opiskella Aasian tutkimusta, Afrikan ja Lähi-idän tutkimusta, alue- ja kulttuurintutkimusta, antiikin kulttuuria, arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, taidehistoriaa ja uskontotiedettä.
Tutustu opintosuuntiin

Opiskelu Helsingin yliopistossa

Ole yksi* parhaista - opiskele Helsingin yliopistossa

Unelmana Helsingin yliopisto