Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa koulutamme kirjallisuuden tuntemuksen ja teorioiden sekä kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijoita. Opinnoissa korostuu kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden teorioihin ja metodeihin, jotka toimivat analyysin välineinä. Tavoitteena on kirjallisuudelle ominaisten piirteiden, rakenteiden ja tyylikeinojen tuntemus. Tekstilähtöisyyttä täydentää tekstien ymmärtämistä ohjaavien historiallisten virtausten ja lajityyppien opiskelu – koko tekstienvälisyyden sekä kontekstien maailma, johon kirjalliset teokset sijoittuvat. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään taidetta ja kulttuuria laajemmin. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa on seitsemän opintosuuntaa – voit erikoistua kotimaiseen kirjallisuuteen, yleiseen kirjallisuustieteeseen, pohjoismaiseen kirjallisuuteen (ruotsinkielinen nordisk litteratur), englanninkieliseen kirjallisuuteen, venäläiseen kirjallisuuteen, ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin tai saksankielisten maiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen.
Tutustu opintosuuntiin