Ura ja työelämä

Valmistuttuasi sinulla on erinomaiset mahdollisuudet toimia sellaisissa liike-elämän, teollisuuden, kulttuurielämän ja julkishallinnon tehtävissä, joissa vaaditaan opiskelemasi kielen ja kulttuurin tuntemusta. Mahdollisuuksiasi laajentavat lisäksi opinnot, jotka olet suorittanut kandi- tai maisteriohjelmassa oman opintosuuntasi opintojen lisäksi. Myös vaihto-opiskelu ulkomailla ja työharjoittelu vaikuttavat usein myönteisesti työuran muotoutumiseen.

Kielten maisteriohjelmasta valmistuttuasi voit suuntautua tutkijan uralle tai hakeutua kielten ja kulttuurien asiantuntijaksi moniin yhteiskunnan ja työelämän tehtäviin, esimerkiksi

  • opetustehtäviin (esim. koulut, lukiot, aikuiskoulutus, maahanmuuttajille suunnattu kielikoulutus, yritysten järjestämä vieraskielinen opetus ja kielikoulutus),
  • kieleen ja kulttuurin liittyvään yritystoimintaan (esim. monikielisen verkkosisällön ja palveluiden tuotanto, kieli- ja kulttuurikonsultointi, kieliteknologia, sanakirjatyö)
  • asiantuntijatehtäviin esim. vientiyrityksissä, EU:ssa, ministeriöissä, kuntien virastoissa tai suomalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä,
  • kansainväliseen viestintään liittyviin tehtäviin (esim. tiedotusvälineet, uutistoimistot),
  • hallinnollisiin tehtäviin, esim. kielikoulutuksen suunnittelijaksi tai koordinaattoriksi.

Kääntäjien ja tulkkien koulutus tapahtuu Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia, joista suuri osa on valmistunut kielten maisteriohjelman kielistä. Tutustu humanisteihin!