Mistä kieli rakentuu? Miten kieli ilmentää puhujaansa?

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoama kielten maisteriohjelma on kielivalikoimaltaan laajin maisteriohjelma Suomessa. Se valmistaa kielen osaajia 22 Euroopan, Aasian, Afrikan ja Lähi-Idän kielestä. Maisteriopintojen aikana syvennät tietämystäsi valitsemastasi kielestä ja kielialueesta. Samalla kehität asiantuntijuuttasi ja opit hahmottamaan ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä, kuten mikä on kielen ja ajattelun tai kielen ja kulttuurin välinen suhde ja miten eettiset ja esteettiset arvot, asenteet, ideologia ja valtasuhteet heijastuvat kielenkäytössä. Opintojen kautta pystyt toimimaan vaativissakin asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä sekä osaat sijoittaa kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä laajempiin konteksteihin.
Tutustu opintosuuntiin