Opiskelu

Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa sinulla on mahdollisuus hankkia syvällistä osaamista, jota tarvitaan kääntäjän ja tulkin ammatissa, kulttuurienvälisessä viestinnässä sekä käännösteknologiassa.

Maisteriohjelman erityinen vahvuus on laaja kielivalikoima, jonka monipuolisuutta hyödynnetään opetuksessa. Kääntäjän ja tulkin työssä tarvitset vähintään kieliparin eli kaksi kieltä, joiden välillä käännät ja tulkkaat. Maisteriohjelmassa suomi on näistä aina toinen, mutta sen ei tarvitse olla äidinkielesi. Lisäksi käännösteknologia, terminologia sekä laaja erikoisalavalikoima kuuluvat maisteriohjelmassa keskeisesti kääntämisen opetukseen. Opintosi suuntautuvat vahvasti työelämään ja pääset solmimaan yhteyksiä muun muassa käännösalan yritysten ja viranomaistoimijoiden kanssa jo maisteriopintojesi aikana. Sinulla on myös mahdollisuus syventyä tutkimaan erikoistumisesi mukaisia aiheita, käännös- ja tulkkausviestinnän opintosuunnassa esimerkiksi  erikoisalatekstien kääntämistä, kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä.

Valmistuttuasi

  • osaat viestiä työkielilläsi ammattimaisesti ja kulloisenkin kulttuurin vaatimusten mukaan
  • osaat hyödyntää monipuolisesti ajantasaisia viestinnän keinoja ja välineitä
  • osaat toimia ammattikääntäjänä tai -tulkkina valitsemillasi erikoisaloilla
  • sinulla on valmiudet välittää kieltä ja kulttuuria tavalla, joka vastaa toimeksiantoa, viestintätilannetta sekä kääntäjien ja tulkkien ammattietiikkaa
  • osaat käyttää ja arvioida kieli- ja käännösteknologian sovelluksia
  • olet kielipalvelujen ja käännösteollisuuden asiantuntija ja osaat laaja-alaisesti kehittää oppimistasi muuttuvassa yhteiskunnassa
  • sinulla on valmiudet työskennellä sekä itsenäisesti että osana tiimiä erilaisissa alan yrityksissä ja työyhteisöissä
  • pystyt itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn alan tutkimustiedon etsimisessä, soveltamisessa ja tuottamisessa.

 

EMT-membership

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma on Euroopan komission käännöstoimen pääosaston European Master's in Translation (EMT) -verkoston jäsen. EMT-verkoston jäseniksi valitaan korkeakouluja, joiden koulutusohjelma täyttää käännöstoimen pääosaston edellyttämät laatustandardit ja käännöstoimialan asettamat vaatimukset.

EliaExchange logo small

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma on Elia.Exchange -verkoston jäsen.

 

Memoq

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma on Kilgray Academic Program -jäsen.

Memsource logo

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma on saanut käyttöönsä ilmaisen Memsource Academic -ohjelmistoversion.

Plunet-logo

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma on Plunet Academy -jäsen.

 

Koulutusohjelman opetuksessa on mukana Wordfast Translation Studio -käännöstyökalun käytön harjoittelua. Sovellus on koulutusohjelman käytössä ilmaiseksi Wordfast LLC:n ja Yves Champollionin tarjoamana.

Our curriculum includes a practice of the Wordfast Translation Studio suite of tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.