Marina Tolvanen

Tolvanen kiinnostui tulkkauksesta muutettuaan Suomeen 2000-luvun alkupuolella. Hän suoritti ensin asioimistulkin ammattitutkinnon (kielipari suomi-venäjä) ja perusti oman tulkkauspalvelun toiminimellä, jonka kautta hän tekee pääasiassa tulkkauksia erilaisille viranomaistahoille. Muutaman vuoden jälkeen hän päätti kuitenkin jatkaa opiskelua yliopistolla saadakseen teoreettisempaa pohjaa työlleen.

– Minulla oli into ja halu opiskella. Halusin saada myös hyvät paperit, sillä kilpailu alalla on kovaa.

Koska Tolvanen työskenteli toiminimen kautta, hän sai osan kursseista hyväksi luettua käytännön kokemuksella. Yliopisto-opinnot kestivätkin yhteensä vajaa 3,5 vuotta.

Tolvaselle tulkkauksen parhaimpia puolia on työskentely ihmisten parissa, vaikka erityisesti viranomaisten toimeksiantojen kohdalla voi olla myös raskaita aiheita ja tilanteita.

– Tulkin on pysyttävä rauhallisena, vaikka tilanne neuvottelevien osapuolten välillä saattaa kiihtyä tai oikeudessa nousta esille raakoja asioita. Se on osa ammattietiikkaa, mistä myös yliopistolla opintojen aikana puhuttiin paljon.

Hankalissa tilanteissa tulkkiin saattaa kohdistua paljon painetta ja myös vihamielisiä reaktioita.

– Vaikka toinen osapuoli olisi palkannut tulkin, tulkin pitää olla puolueeton ja pyrkiä saavuttamaan molempien osapuolten hyväksyntä.

Tulkin työ vaatii niin asiantuntemusta ja sanastoa käsiteltävästä aiheesta, kuin myös osapuolten taustoista ja kulttuureista.

– Tulkki ei toimi vain kielen parissa vaan taustakulttuurit ovat myös läsnä. Monesti tulkin pitääkin auttaa osapuolia ymmärtämään toisiaan nimenomaan kulttuurin osalta.

Tulkki toimii yleensä yksin tulkkaustilanteessa, mutta tulkkausyhteisö auttaa ja tukee työtehtävien ulkopuolella.

– Olen jäsenenä kääntäjien ja tulkkien liitossa, jonka kautta tapaan kollegoita säännöllisesti. Käyn myös erilaisissa seminaareissa sekä toimin tulkkauskokeen arvioijana.

Tolvasen mielestä tärkeimpiä ominaisuuksia tulkille on halu kehittää itseään.

-On oltava kriittinen omaa työtä kohtaan. Motivaatiota ja halua opiskella lisää pitää löytyä.

 

Marina Tolvanen toimii tulkkina niin yrityksille kuin erilaisille viranomaistahoille pääasiassa Kymenlaakson alueella. Toiminimi helpottaa tulkkaustöiden järjestelyä ja laskutusta, mutta vie vain murto-osan ajasta, mitä yrityksen pyörittäminen veisi.

Marina Tolvanen