Opiskelijat kertovat

Filosofian maisteriohjelmassa opiskelija syventää osaamistaan keskeisillä filosofian osa-alueilla sekä syventyy omiin kiinnostuksen kohteisiinsa.

Opiskelu Helsingin yliopiston filosofian maisteriohjelmassa on kuin löytäisi itsensä filosofisen elämän ytimestä. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden syventyä omiin kiinnostuksen kohteisiin henkilökunnan ammattimaisen ohjauksen alla ja laajentaa niitä moneen suuntaan. Luennoitsijat antavat vinkkejä opiskeluun ja aktiivinen keskustelu tunneilla kuuluu asiaan. Lisäksi opiskelijaelämä Helsingissä on pitkälle kehittynyttä, joten virikkeettömäksi opiskelija ei itseään tunne.

 

Margarita Varava, filosofian maisteriohjelma

Filosofian maisteriohjelmassa opiskelu on sivistävää ja innostavaa. Opinnot ovat ratkaisevasti syventäneet teoreettista ymmärrystäni normatiivisista kysymyksistä ja käsitteistä, etiikasta ja yhteiskunnasta. Ohjelman korkea taso on yllättänyt myönteisesti, ja opiskeluilmapiiri on motivoiva.

Vapaavalintaisuus takaa mahdollisuuden syventyä itseä kiinnostaviin filosofian osa-alueisiin ja opetus on laadukasta tarjoten monipuolisesti erikoiskursseja vaihtuvista aihepiireistä. Kurssien suoritustapojen joustavuus mahdollistaa opintojen yksilöllisen suunnittelun. Massaluentojen sijaan opetusta on runsaasti pienissä ryhmissä ja seminaareissa. Henkilökunta on asiantuntevaa, oppiaineen tutkimus akateemisesti korkeatasoista ja aktiivista.

 

Katja Tiisala, filosofian maisteriohjelma