Opiskelu maisteriohjelmassa

Filosofian maisteriohjelma tarjoaa syventävän katsauksen filosofian historiaan ja nykyisiin suuntauksiin. Filosofian maisteriohjelman opetustarjontaan osallistuu riittävän suuri määrä opettajia, jotta opiskelijat voivat syventyä mihin tahansa filosofian osa-alueeseen. Maailmalla Helsingin yliopiston filosofia tunnetaan erityisesti yhteiskuntatieteen filosofiasta sekä logiikasta.
Tutustu opintosuuntiin