Opiskelu

Farmaseutin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Opintoihin kuuluu farmaseuttista kemiaa, farmaseuttista biologiaa, farmasian teknologiaa, biofarmasiaa ja farmakokinetiikkaa, farmakologiaa ja toksikologiaa sekä kliinistä farmasiaa.

Opintoihin sisältyy myös puolen vuoden harjoittelu, josta osa tulee suorittaa avoapteekissa ja osan voi halutessaan suorittaa sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Farmaseutin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa farmaseutin tutkinnon (180 opintopistettä), joka on alempi korkeakoulututkinto. Farmaseutin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon kolmessa lukuvuodessa.

Proviisorin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin tutkinnon ja sen jälkeen proviisorin tutkinnon (180 + 120 opintopistettä). Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta.

Yhteishaussa voit hakea joko pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan tai proviisorin koulutusohjelmaan tai molempiin koulutusohjelmiin, katso tarkemmat hakuohjeet kunkin hakukohteen kohdalta yliopiston koulutustarjontasivulta.