Tutkimus

Tutkimukselliset painopisteet

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan liittyviä keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

 • elintarvikemarkkinoiden kehittäminen,
 • kuluttajien ruokavalinnat ja niiden ymmärtäminen,
 • maatalouden ja yritysten liiketaloudelliset toimintaedellytykset,
 • palveluliiketoiminta ja palvelujen kuluttaminen,
 • vastuullisuuskysymykset,
 • erilaiset kulutuskulttuurit ja -yhteisöt,
 • yrittäjyys.

Elintarviketalous

Oiva-järjestelmän vaikutukset elintarvikevalvontaan ja yritysten toimintaan: riskikäsitykset ja ratkaisukeskeisen valvonnan haasteet 2016-2018

Hanketta johtaa Helsingin yliopiston Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, ja siinä on useita toimijoita eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Elintarviketalouden roolina on tuoda esiin alan yritysten näkökulmaa sekä liiketaloustieteellistä menetelmäosaamista.

Hankkeeseen osallistuu Sari Ollila

Sosiaalisten normien vaikutus kestäviin ruokavalintoihin: case särkipihvi (2016-2017)

Hankkeessa tutkitaan lounasravintoloissa toteutetun kokeen avulla sitä, kuinka erilaiset sosiaaliset normit vaikuttavat kestäviin ruokavalintoihin.

Laura Salmivaara, Chiara Lombardini

Markkinoinnissa on käynnissä useita tutkimushankkeita, jotka liittyvät digitaaliseen markkinointiin ja brändäykseen (sekä teollisilla että kuluttajamarkkinoilla), mobiiliin markkinointiin (pelit, palvelut yms.). Lisäksi markkinoinnissa on käynnistymässä useita projekteja liittyen digitaaliseen markkinointiin ja big dataan (data science) vähittäiskaupassa ja muissa teollisuuden konteksteissa.

Yhdessä metsätieteiden on perustettu Digital Business Laboratory, jossa tutkitaan yritysten sekä yliopiston yhteisiä teemoja digitaaliseen ja digitalisoituvaan liiketoimintaan liittyen. 

Lisätietoja: Jari Salo

Ku­lu­tus

ORBIT: Orchestrating sustainable user-driven bioeconomy: Policy, transformation and benefits 2017–2020

The consortium orchestrates end-user driven systemic development and growth of sustainable and diversified bioeconomy with the research agenda organized under four WPs:

 1. Grand societal challenges and related policy drivers
 2. Changing consumer behavior and consumer-driven business models
 3. Bioeconomy industry transition and business networks
 4. Orchestrating a user-driven future for the sustainable forest bioeconomy.

The Consortium with its international network is highly multidisciplinary. It brings together leading experts from

 • forest sciences
 • environmental economics
 • consumer science
 • sustainability management
 • strategy research and
 • futures studies, a necessity to understanding of future pathways.

Orbit is funded by the Academy of Finland.

Hankkeeseen osallistuu Minna Autio, Eliisa Kylkilahti

Käpy: Käyttäjälähtöisyys puurakentamisen bisnesekosysteemeissä 2016-2019

Projektissa tutkitaan ja kehitetään suomalaisten teollisen puurakentamisen case-kohteiden avulla käytännön ratkaisuja, joilla alan bisnesekosysteemit voivat parantaa liiketoimintaosaamistaan yhteisessä riskienhallinnassa, arvonlisän aikaansaamisessa ja kommunikaatiossa. Kulutustutkimus keskittyy tarkastelemaan käyttäjätarpeita ja sitä, millaisilla tuote- ja palveluprosesseilla voidaan parhaiten vastata näihin tarpeisiin. Hankkeen päärahoittaja on Tekes.

Hankkeeseen osallistuu Minna Autio, Eliisa Kylkilahti

POPRASUS: Politics, practices and the transformative potential of sustainable diets (2016–2020)

Promotion of pro-environmental behaviour has become a new normativity in food and environmental policies. Dietary change has a huge potential in combating environmental problems. Too little social scientific attention has been devoted to steering diet from the sustainability view point. POPRASUS addresses this gap in knowledge by first analysing how sustainable diet has arisen to the agenda of food and nutrition policies exploring what kind of consumer-agencies are inscribed to steering it. Secondly, we analyse and kick-start experiments that seek to promote sustainable diets and eating in an institutionalised setting of mass catering. Thirdly, we assess the practices and engagements of forerunner groups aspiring to sustainable food consumption. POPRASUS is funded by the Academy of Finland.

Hankkeeseen osallistuu Mari Niva

Elin­tar­vi­ke­ta­lous

Schneider, L., Ollila, S., Kimiywe, J., Lubeka, C., & Mutanen, M. (2017). Is competence enough to enable Kenyan mothers to make good infant and young child feeding decisions? Maternal & Child Nutrition. (In press, published online Feb. 2017).

Lankoski, L. (2016). Alternative conceptions of sustainability in a business context. Journal of Cleaner Production 139: 847-857.

Forssell, S. & Lankoski, L. (2015).The sustainability promise of alternative food networks: an examination through 'alternative’ characteristics. Agriculture and Human Values 32(1): 63-75.

Skippari, M., Laukkanen, M. & Salo, J. (2017). Cognitive barriers to collaborative innovation generation in supply chain relationships.  Industrial Marketing Management (JUFO 3), in press.

Ku­lu­tus

Autio, M. M., Autio, A. J., Kuismin, A. J., Ramsingh, B., Kylkilahti, E. A. M. & Valros, A. E. 2017. Bringing Farm Animal Welfare to the Consumer's Plate: The Quest for Food Business to Enhance Transparency, Labelling and Consumer Education. In: The Business of Farm Animal Welfare. Amos, N. & Sullivan , R. (eds.). Greenleaf Publishing.

Ryynänen, Toni, Markus Joutsela & Visa Heinonen 2016. ”My Grandfather kept one of these tins on top of the bookshelf”: Consumers’ recalled experiences involving packaging. Qualitative Market Research: An International Journal 19 (1), 4-26.

Vainio, A., Niva, M., Jallinoja, P. & Latvala, T. 2016. From beef to beans: Eating motives and the replacement of animal proteins with plant proteins among Finnish consumers. Appetite 106: 92–100.

Elin­tar­vi­ke­ta­lous

Kangas, Essi (2016). Ruokablogien lukemisen vaikutus ostokäyttäytymiseen

Honkanen, Anni (2016). Vastuullisuusviestintä liiketoimintakokemuksen edistäjänä B2B-markkinoilla

Paimela, Johannes (2016) Evaluating storage assignment policies and layout decisions in a food warehouse - Case: Suomen Nestlé Oy

Rintamäki, Elina (2016) Yrittäjäsuuntautuneisuus ja oppimisorientaatio pienten elintarvikeyritysten menestystekijöinä

Ku­lu­tus

Huomo, Timo (2017) Älykäs sähköverkko – Älykästä asumista? Energiateknologisten ratkaisujen kotouttaminen asukkaiden arjessa.

Kylmäsuo, Anna (2016) Suullisesti paras! – Kuluttaja palautteenantomenetelmien valitsijana ja käyttäjänä päivittäistavarakaupassa.

Kettunen, Lotta (2016) Kuluttajien kokema vuorovaikutus chat-asiakaspalvelussa.