Koe kampus! 2018: Alumnit kertovat

Koe Kampus! 2018

Torstaina 25.10. järjestettävä Koe kampus! -tapahtuma tarjoaa lukiolaisille ja muille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun yliopistoihin. Osallistujat pääsevät päivän aikana kiertämään kampuksilla, kurkistamaan suljettujen ovien taakse, tapaamaan opiskelijoita ja osallistumaan erilaisiin infotilaisuuksiin. Alumnit kertovat -ohjelmanumerossa Tiedekulman Stagella klo 10.15–13.30 Helsingin yliopiston eri tiedekunnista valmistuneet kertovat, millaisia eväitä opiskelu antoi työuralle. Voit myös esittää kysymyksiä alumneille etukäteen. Tutustu koko Koe Kampus! -ohjelmaan täällä. Seuraa Alumnit kertovat -ohjelmanumeron livestriimiä täällä.

Humanistinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta

Helsingin kuvataidelukio, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

”Helsingin yliopistossa opiskelin suomen kieltä, kotimaista kirjallisuutta sekä pedagogisia opintoja aineenopettajan pätevyyttä varten. Sain yliopistosta ammatin, paljon tietoa ja sivistystä sekä uteliaan asenteen kaikkea inhimillistä kohtaan. – – Opintojeni loppuvaiheessa olin opiskelutoverini kanssa tutkimusapulaisena ALKOn rahoittamassa hankkeessa. Pääsin kurkistamaan tuolloin myös tutkijan työhön. Kielentutkimus on edelleen jonkinlainen harrastukseni.”

Humanistinen tiedekunta

Fira Oy, Vice President - Smart Services

”Opiskelin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa uskontotieteen laitoksella. Pääaineenani oli uskontotiede, ja sivuaineina luin sosiaalipsykologiaa, sosiologiaa sekä teoreettista filosofiaa. Työelämässä opinnot ovat mahdollistaneet kansainvälisissä tehtävissä menestymisen erilaisissa monikulttuurisissa ympäristöissä ja viitekehyksissä. Sekä työkaverini että asiakkaani ja muut sidosryhmät ovat eri puolilta maailmaa erilaisista kulttuureista ja taustoista. Opintotaustani on antanut minulle täydelliset eväät toimia yritysmaailmassa globaalissa toimintaympäristössä.”

Valtiotieteellinen tiedekunta

SOLEMO Oy, ulkomaan liiketoimintojen kehityspäällikkö

”Opiskelin kansataloustiedettä pakollisine sivuaineineen (matematiikka, tilastotiede) sekä kielikeskuksessa ja opiskelijavaihdossa venäjän kieltä. Venäjän opinnot johtivat Venäjä-suuntautuneeseen uraan, jossa kuitenkin kansantaloustiede on ollut tärkeässä roolissa laskentatoimen ja yritysjuridiikan työssä oppimisen perustuksina. Oppimistaidot ylipäätään ovat korostuneet vaihtaessani toimialasta ja työnkuvasta toiseen.”

Teologinen tiedekunta

Työvalmennus Futuuri Oy, uraohjaaja ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja

”Olen koulutukseltani teologian maisteri ja suorittanut tutkinnon yhteiskunnallisten tehtävien koulutusohjelmassa. Pääaineenani olen opiskellut uskontotiedettä sekä sivuaineina sosiaalipsykologiaa ja sosiologiaa. – – Teen työtä, jossa kohtaan erilaisista taustoista ja arvomaailmoista tulevia ihmisiä – teologian maisterin tutkinto tarjoaa hyvät lähtökohdat ohjausalan työhön, jossa ratkaisuja työelämän haasteisiin etsitään ennen kaikkea yksilön omista lähtökohdista käsin.”

Lääketieteellinen tiedekunta

Mehiläinen Töölö, vastaava lääkäri

”Lääkärin tutkinto tarjoaa monenlaisia tehtävänkuvia. Tavallista lääkärin työtä voi tehdä sekä julkisella puolella terveyskeskuksissa ja sairaaloissa että yksityisellä puolella. Tutkimustyöstä kiinnostuneelle vaihtoehtona on pää- tai sivutoiminen ura tutkijana. Erikoislääkärinä voi työskennellä erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä kuten ylilääkärinä. Tutkinto mahdollistaa myös asiantuntijatyyppisen työn terveydenhuoltoon liittyvissä yrityksissä, kuten tietojärjestelmiä tai lääketieteellisiä työkaluja kehittävissä yrityksissä, lääketeollisuudessa tai vakuutusyhtiössä.”

Oikeustieteellinen tiedekunta

Telia Finland Oyj, Head of Employment Law and People Relations - Finland

”Opiskelin Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Oikeustieteellinen tutkinto on toki antanut minulle mahdollisuuden toimia lakimiehen ammatissa, mutta myös työkaluja analyyttiseen ajatteluun, jota lakimiehen työssä tarvitaan. – – Suosittelen käyttämään opiskeluajan (opiskelujen lisäksi) myös ainejärjestötyöhön, verkostoitumiseen, harrastuksiin ja erilaisten harjoittelupaikkojen kokeilemiseen. Työelämään ehtii kyllä. Kaikista edellä mainituista asioista saa sellaista kokemusta, joista on myöhemmin huomattavaa hyötyä työelämässä.”