Kielitaidon osoittaminen

Jos haet johonkin päähaun hakukohteeseen, sinun on osoitettava kielitaitosi alla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Kielitaidon voi osoittaa vain niissä kielissä, jotka kyseisen hakukohteen kohdalla on mainittu.  Riittää, että osoitat kielitaitosi yhdellä mainituista kielistä.

Kielitaitosi voidaan testata myös valintakokeessa, jolloin sitä ei tarvitse todentaa erikseen.  Mikäli sinun ei tarvitse osallistua tällaisessa hakukohteessa valintakokeeseen, ei kielitaitoa tarvitse todentaa erikseen.  Huomioithan, että näistä on kuitenkin muutama poikkeus: 

  • Geotieteiden ja maantieteen kandiohjelmassa kielitaito todennetaan valintakokeella, mikäli haet sen perusteella.  Mikäli haet kohteeseen tiedekilpailumenestyksen perusteella, tulee sinun todentaa kielitaitosi erikseen hakukohteen kohdalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti.
  • Lääketieteen yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen yhteisvalinnassa kielitaidon todentamistapa riippuu siitä minkä kieliseen koulutusohjelmaan/opintolinjalle haet ja millä kielellä teet valintakokeen.  Lue asiasta tarkemmin ko. hakukohteiden suomen ja ruotsin kielen todentamisen sivuilta. 
  • Taloustieteen kandiohjelmassa kielitaito todennetaan valintakokeella, mikäli et ole suorittanut jotain pisteitä antavaa tutkintoa (lue lisää hakukohteen valintaperustekuvauksesta).  Mikäli haet kohteeseen todistuksesta saatavien pisteiden perusteella, tulee sinun todentaa kielitaitosi erikseen hakukohteen kohdalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti.
  • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa kielitaito todennetaan valintakokeella tai MOOC-kurssin näyttökokeella, mikäli haet niiden perusteella (lue lisää hakukohteen valintaperustekuvauksesta).  Mikäli haet kohteeseen todistuksesta saatavien pisteiden perusteella, tulee sinun todentaa kielitaitosi erikseen hakukohteen kohdalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti.

Tarkista tarkemmat tiedot mahdollisen valintakokeen kielistä hakukohteesi valintaperusteista.

 

Kielitaidon osoittaminen

Biologian kandiohjelma (opetus suomeksi), päähaku

     

valintakoe

Elintarviketieteiden kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Eläinlääketieteen kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Farmaseutin koulutusohjelma, päähaku

suomi B

ruotsi C

 

 

Filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi), päähaku

     

valintakoe

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, päähaku

suomi B ruotsi C  

 

Geotieteiden kandiohjelma, päähaku

suomi B ruotsi C  

valintakoe*

Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), päähaku

suomi F

   

valintakoe*

Historian kandiohjelma (opetus suomeksi), päähaku

     

valintakoe

Kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska), huvudansökan

     

valintakoe

Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska), huvudansökan

     

valintakoe

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, huvudansökan

     

valintakoe

Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska), huvudansökan

     

valintakoe

Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), huvudansökan

 

ruotsi C

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), huvudansökan

 

ruotsi E

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), huvudansökan

 

ruotsi E

   

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet samhällsvetenskaper, huvudansökan

 

ruotsi H

norja ja tanska

 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet socialt arbete, huvudansökan

 

ruotsi H

norja ja tanska

 

Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, päähaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja, päähaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, päähaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), päähaku

suomi D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi), päähaku

suomi D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), päähaku

suomi B

 

   

Kemian kandiohjelma, päähaku

suomi B ruotsi C  

 

Kielten kandiohjelma: englanti, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: espanja, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: italia, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: maailman kielet ja kielitieteet, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: portugali, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: ranska, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: saksa, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: venäjä vieraana kielenä, päähaku

     

valintakoe

Kielten kandiohjelma: venäjä äidinkielenä, päähaku

     

valintakoe

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), päähaku

     

valintakoe

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille), päähaku

     

valintakoe

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, päähaku

     

valintakoe

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Logopedian kandiohjelma, päähaku

suomi D

ruotsi E

   

Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), päähaku

suomi F

   

valintakoe*

Maantieteen kandiohjelma, päähaku

suomi B ruotsi C  

valintakoe*

Maataloustieteiden kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, päähaku

suomi B ruotsi C  

 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, päähaku

suomi D

ruotsi E

   

Metsätieteiden kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus, päähaku

suomi I

     

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus, päähaku

suomi I

     

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Proviisorin koulutusohjelma, päähaku

suomi B

ruotsi C

   

Psykologian kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Sosiaalitieteiden kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Taloustieteen kandiohjelma, päähaku

suomi B

ruotsi C

 

valintakoe*

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, päähaku

suomi B ruotsi C  

valintakoe*

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning, huvudansökan

 

ruotsi C

   

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning, huvudansökan

 

ruotsi C

   

Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), huvudansökan

 

ruotsi G

 

valintakoe*

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

Ympäristötieteiden kandiohjelma, päähaku

     

valintakoe

* = lisätietoa kielitaidon osoittamisesta näissä kohteissa on ennen taulukkoa. 

Jos haet Bachelor’s Programme in Science -hakukohteeseen, sinun on osoitettava englannin kielen taitosi alla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Ohjelmaan ei voi osoittaa kielitaitoa muilla kielillä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Bachelor's Programme in Science     englanti L

Jos haet johonkin maisterihakujen hakukohteeseen, sinun on osoitettava kielitaitosi alla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Kielitaidon voi osoittaa vain niissä kielissä, jotka kyseisen hakukohteen kohdalla on mainittu.  Riittää, että osoitat kielitaitosi yhdellä mainituista kielistä.  Huomioithan kuitenkin, että mikäli valitset tutkinnonsuorituskieleksesi monikielisissä maisteriohjelmissa hakulomakkeella englannin, tulee sinun todentaa kielitaitosi englanniksi.

Kielitaitosi voidaan testata myös valintakokeessa, jolloin sitä ei tarvitse todentaa erikseen. Tarkista tarkemmat tiedot mahdollisen valintakokeen kielistä hakukohteesi valintaperusteista.

 

Kielitaidon osoittaminen

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Datatieteen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Elintarviketieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Filosofian maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Historian maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka, maisterihaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja, maisterihaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja, maisterihaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), maisterihaku

suomi D

 

   

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus, maisterihaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), maisterihaku

suomi B

     

Kasvibiologian maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Kielten maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi J

ruotsi K

   

Life Science Informatics -maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Logopedian maisteriohjelma, maisterihaku

suomi D

ruotsi E

   

Maantieteen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Maataloustieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation, magisteransökan

 

ruotsi C

norja ja tanska

 

Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisteransökan

 

ruotsi C

   

Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), magisteransökan

 

ruotsi C

   

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), magisteransökan

 

ruotsi C

   

Master's Programme in Contemporary Societies, Master’s Admission

   

englanti A

 

Master's Programme in European And Nordic Studies, Master’s Admission

   

englanti A

 

Master's Programme in Global Politics And Communication, Master’s Admission

   

englanti A

 

Master's Programme in Intercultural Encounters, Master’s Admission

   

englanti A

 

Master's Programme in International Business Law, Master’s Admission

   

englanti A

 

Master's Programme in Russian Studies, Master’s Admission

   

englanti A

 

Master's Programme in Translational Medicine, Master’s Admission

   

englanti A

 

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, maisterihaku

suomi D

ruotsi E

   

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Metsätieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Neurotieteen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi), maisterihaku

suomi B

     

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Proviisorin koulutusohjelma, Pf-koulutus

 

 

  Suomessa suoritettu farmaseutin tutkinto

Psykologian maisteriohjelma, maisterihaku

     

valintakoe

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelma, maisterihaku suomi B ruotsi C    

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Taloustieteen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

   

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, maisterihaku

suomi B

ruotsi C

englanti A

 

Jos haet johonkin avoimen väylän hakukohteeseen, sinun on osoitettava kielitaitosi alla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Kielitaidon voi osoittaa vain niissä kielissä, jotka kyseisen hakukohteen kohdalla on mainittu.  Riittää, että osoitat kielitaitosi yhdellä mainituista kielistä.

Mikäli hakukohteen kohdalla ei ole merkitty mitään kielitaidon todentamistapaa, ei kielitaitoa tarvitse todentaa erikseen. 

 

Kielitaidon osoittaminen

Biologian kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Filosofian kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Historian kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), öppna universitetsleden

 

ruotsi H

norja ja tanska

 

Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, avoimen väylä

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), avoimen väylä

suomi B

 

   

Kemian kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Kielten kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Maantieteen kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki/Vaasa), avoimen väylä

suomi B

ruotsi C

   

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Sosiaalitieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Taloustieteen kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Ympäristötieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

     

ei vaadita

Jos haet johonkin siirtohaun hakukohteeseen, sinun on osoitettava kielitaitosi alla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Kielitaidon voi osoittaa vain niissä kielissä, jotka kyseisen hakukohteen kohdalla on mainittu.  Riittää, että osoitat kielitaitosi yhdellä mainituista kielistä.

Mikäli hakukohteen kohdalla ei ole merkitty mitään kielitaidon todentamistapaa, ei kielitaitoa tarvitse todentaa erikseen.  Huomioithan, että tästä on kuitenkin kaksi poikkeusta: 

  • Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa kielitaidon todentamistapa riippuu siitä, minkä kieliselle linjalle haet. Jos siirtoa hakevan opiskelijan osoittama vaihtopari opiskelee lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisellä opintolinjalla, tulee myös vaihtoa hakevan opiskelijan hakea opiskelijaksi ruotsinkieliselle opintolinjalle. Tällöin hakijan tulee osoittaa ruotsin kielen taitonsa ruotsinkielisen opintolinjan hakijoilta vaaditulla tavalla.  Suomen kielen taitoa ei tarvitse osoittaa erikseen. 
 

Kielitaidon osoittaminen

Elintarviketieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Filosofian kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Hammaslääketieteen koulutusohjelma, siirtohaku

 

ruotsi G

 

ei vaadita*

Historian kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökan om överflyttning

 

ruotsi H

norja ja tanska

 

Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, siirtohaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja, siirtohaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, siirtohaku

suomi D

ruotsi E

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (suomenkielinen), siirtohaku

suomi D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), siirtohaku

suomi D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), siirtohaku

suomi B

 

   

Kemian kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Kielten kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Lääketieteen koulutusohjelma, siirtohaku

 

ruotsi G

 

ei vaadita*

Maataloustieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, siirtohaku

suomi D

ruotsi E

   

Metsätieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Sosiaalitieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Taloustieteen kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

Ympäristötieteiden kandiohjelma, siirtohaku

     

ei vaadita

* = lisätietoa kielitaidon osoittamisesta näissä kohteissa on ennen taulukkoa.  

Jos haet johonkin opettajankoulutuksen erillisten opintojen hakukohteeseen, sinun on osoitettava kielitaitosi alla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Kielitaidon voi osoittaa vain niissä kielissä, jotka kyseisen hakukohteen kohdalla on mainittu.  Riittää, että osoitat kielitaitosi yhdellä mainituista kielistä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi) suomi D ruotsi E  
Erilliset erityisopettajan opinnot (opetus suomeksi) suomi D ruotsi E  
Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter (undervisning på svenska)   ruotsi E  
Pedagogiska studier för lärare (undervisning på svenska)   ruotsi E  
Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi) suomi D    
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (opetus suomeksi) suomi D    
Subject Teacher Education Programme in English, STEP (teaching in English)     englanti A