Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuus

Haluatko rakentaa vastuullista organisaatiota ja kehittyä kestävyyden osaajaksi?

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo ja kilpailuetu. Mutta miten lähteä liikkeelle kestävän kehityksen strategiatyössä ja toimintamallin rakentamisessa? Ja miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti? Helsingin yliopiston uusi monitieteinen kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen keskittyvä koulutuskokonaisuus tarjoaa uusinta tutkittua tietoa ja konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiseen omassa organisaatiossa sekä johtamaan ihmisiä ja kestävän kehityksen strategiatyötä tässä ajassa. Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat organisaationsa yritysvastuustrategiasta ja kestävästä kehityksestä. Koulutuskokonaisuuden toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Avoin yliopisto.

Johdanto-osio

Lyhyistä asiantuntijaesityksistä ja tehtävistä koostuva verkkokoulutus tuo eri näkökulmia kestävyyteen ja orientoi koulutuskokonaisuuden opiskeluun. Koulutus ovat pakollinen johdanto-osio kaikille Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuteen osallistuville.

Kestävyys -aiheiset verkkokurssit (Mooc:it)

Olemme koonneet Helsingin yliopiston ja Climate Universityn yhteistyöyliopistojen tarjonnasta kuusi kestävyyden verkkokoulutusta teemakokonaisuuden ympärille. Verkkokoulutukset ovat kaikille avoimia koulutuksia, jotka voit suorittaa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Koulutuksia täydentää HY+:n tarjoama ja kokonaisuuteen kuuluva ohjaus sekä oppimispäiväkirja.