Kemian kandiohjelman todistusvalinnan pistetaulukot

Vuoden 2019 haku

Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 97.

Ylioppilastutkinnosta, IB- tai EB-tutkinnosta tai Suomessa suoritetusta RP- tai DIA-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti.

  1. kemian tai fysiikan ainereaalikoe
  2. pitkän tai lyhyen matematiikan koe
  3. kemian, fysiikan tai biologian ainereaalikoe
  4. äidinkielen, suomi/ruotsi toisena kielenä, toisen kotimaisen kielen tai parhaan vieraan kielen koe.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran.  Jos kohdassa a) on annettu pisteitä kemiasta, kohdassa c) annetaan pisteitä fysiikasta tai biologiasta. Jos kohdassa a) on annettu pisteitä fysiikasta, kohdassa c) annetaan pisteitä kemiasta tai biologiasta.   Esimerkiksi:

  • Kaisa on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut biologian ainereaalista arvosanan C, kemian ainereaalista arvosanan L, fysiikan ainereaalista arvosanan M, äidinkielestä (suomi) arvosanan M, pitkästä matematiikasta arvosanan M, A-englannista arvosanan E ja B1-ruotsista arvosanan L. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: kemian ainereaalista 83 pistettä, pitkästä matematiikasta 41 pistettä, fysiikan ainereaalista 23 pistettä, ja A-englannista 17 pistettä (yhteensä 164 pistettä).
  • Eric on suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon ja saanut Higher Level (HL)-tason matematiikan kokeesta arvosanan 5, A-englannista arvosanan 6, A-suomesta arvosanan 5, Standard Level (SL)-tason fysiikasta arvosanan 4, maantieteestä arvosanan 7 ja HL-tason biologiasta arvosanan 6. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: fysiikasta 41 pistettä, matematiikasta 41 pistettä, englannista 17 pistettä ja biologiasta 29 pistettä (yhteensä 128 pistettä).

 

Arvosana ylioppilastutkinnossa

L

E

M

C

B

A

a) Kemian tai fysiikan ainereaali

83

69

55

41

28

14

b) Matematiikka

Pitkä oppimäärä

62

52

41

31

 

 

Lyhyt oppimäärä

34

29

 

 

 

 

c) Kemian, fysiikan tai biologian ainereaali

34

29

23

17

11

6

d) Äidinkieli*, suomi/ruotsi toisena
kielenä*, toinen kotimainen kieli tai
paras vieras kieli

Pitkä oppimäärä

21

17

14

10

7

3

Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä

14

10

7

3

 

 

*Äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä kokeen pisteet lasketaan pitkän oppimäärän mukaan.
Suomalaisen ylioppilastutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur (C) tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E). Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana IB-tutkinnossa

7

6

5

4

3

2

a) Kemia tai fysiikka

83

69

55

41

28

14

b) Matematiikka

HL

62

52

41

31

 

 

SL

34

29

 

 

 

 

c) Kemia, fysiikka tai biologia

34

29

23

17

11

6

d) Paras A-kieli tai paras B-kieli

21

17

14

10

7

3

International Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 6. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

a) Kemia tai fysiikka

117

98

78

58

39

20

b) Matematiikka

62

52

41

31

 

 

d) Paras kieli

21

17

14

10

7

3

Suomessa suoritetun Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on matematiikan koe vähintään arvosanalla 7. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

a) Kemia tai fysiikka

83

69

55

41

28

14

b) Matematiikka

Pitkä oppimäärä

62

52

41

31

 

 

Lyhyt oppimäärä

34

29

 

 

 

 

c) Kemia, fysiikka tai biologia

34

29

23

17

11

6

d) L1-kieli tai L2-kieli

21

17

14

10

7

3

European Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla 6,00 tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla 8,00. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon valintapisteytyksessä.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan valintapisteitä paremmat pisteet tuottavan tutkinnon mukaan.

Mikäli hakija on suorittanut IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon ja lisäksi jotain osakokeita suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, hänelle voidaan antaa valintapisteitä myös näistä osakokeista. Valintapisteytyksessä huomioidaan tällöin ne kokeet, jotka tuottavat parhaat valintapisteet. Hakija ei kuitenkaan voi saada pisteitä saman aineen rinnakkaisista kokeista tai pisteytyksessä samaan ainejoukkoon kuuluvista kokeista. Esimerkiksi:

  • Anni on suorittanut IB-tutkinnon, ja siinä HL-matematiikan arvosanalla 6. Hän on lisäksi myöhemmin suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan osakokeen ja saanut siitä arvosanaksi laudaturin (L). Tällöin Annin valintapisteisä huomioidaan yo-osakoe pitkässä matematiikassa (62 pistettä), mutta ei IB-tutkinnon HL-matematiikan koetta.