Koulutuskokonaisuuden esittely

Koulutuskokonaisuudessa opit ymmärtämään kestävän kehityksen periaatteita, saat työkaluja hahmottaa ja arvioida organisaation kestävyyttä systemaattisesti ja valmiuksia vastuulliseen esihenkilötyöhön ja johtamiseen. Lue lisää koulutuskokonaisuuden sisällöistä.

Helsingin yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä kestävyystutkimusta. Kestävyys ja vastuullisuus ovat myös yksi Helsingin yliopiston strategisista valinnoista vuosille 2021–2030. Olemme koonneet yhteen Helsingin yliopiston vastuullisuusosaamisen huippuasiantuntijoita tarjotaksemme tutkittua tietoa ja työkaluja 2020-luvun johtamiseen ja organisaatioiden kestävyyden kehittämisen haasteisiin. Tässä koulutuskokonaisuudessa ihmisnäkökulma kytkeytyy mukaan kestävyysajatteluun uudella ja innovatiivisella tavalla.

Tavoitteena on antaa valmiudet vastuulliseen johtamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiseen erityisesti esihenkilötyössä ja ihmisten johtamisessa. Koulutuskokonaisuudessa opit muun muassa:

 • ymmärtämään, mistä kestävän kehityksen periaatteet koostuvat ja miten voit tämän päivän valinnoilla ja päätöksillä rakentaa kestävää tulevaisuutta
 • keinoja hahmottaa ja arvioida organisaation toiminnan kestävyyttä systeemisesti
 • kehittämään vastuullisuuden ja kestävyyden johtamista
 • johtamaan sekä ihmisiä että strategiatyötä 2020-luvun maailmassa.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista ja työskentelet jossakin seuraavista tehtävistä:

 • esihenkilö, päällikkö, johto
 • henkilöstön ja organisaation kehittäjä
 • viestinnän tai markkinoinnin ammattilainen
 • asiantuntija tai hallinnon ammattilainen

Kestävän kehityksen koulutuskokonaisuus muodostuu useista eri koulutusosioista. Voit halutessasi suorittaa joko koko koulutuskokonaisuuden tai vain yksittäisiä osioita oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan. Sinun on mahdollista koota itsellesi vähintään 15 opintopisteen laajuinen opintotarjotin, minkä suorittaminen oikeuttaa Kestävyys organisaation voimaraksi -diplomiin.

Kestävän muutoksen perusteet -webinaarit (2 kpl) ovat pakollinen johdanto-osa koulutuskokonaisuuteen. Syksyllä 2020 webinaarit toteutetaan 24.9. ja 30.9., minkä jälkeen webinaaritallenteet ovat opiskeltavissa verkossa milloin tahansa sinulle sopivana ajankohtana. 

Koulutuskokonaisuuden syventävät koulutusosiot  (3 kpl) toteutetaan vuosittain, joten voit suorittaa ne sinulle parhaiten sopivassa tahdissa ja valitsemassasi järjestyksessä. Eli mikäli et tänä syksynä voi osallistua johonkin tiettyyn syventävään koulutusosioon, voit suorittaa sen halutessasi vaikka ensi vuonna ja sen sijaan aloittaa syventävät opinnot jostakin muusta osiosta.

Syksyllä 2020 kaikki koulutukset toteutetaan verkossa. 

Kestävä kehitys organisaation voimavaraksi teemakokonaisuus sisältää seuraavia koulutusosioita:

1. Kestävän muutoksen perusteet -webinaarit (2 op ), 24.9.−30.9.2020

Koulutusosio on lyhyistä asiantuntijaesityksistä koostuva, kestävyyden eri osa-alueita valottava kahden webinaarin kokonaisuus. Se tuo eri näkökulmia kestävyyteen ja orientoi koulutuskokonaisuuden opiskeluun.

Webinaarien puheenvuorot avaavat laajasti erilaisia näkökulmia kestävyyteen ja johdattavat sen merkitykseen yksilön, organisaation, yhteiskunnan ja koko maapallon kannalta. Webinaareissa kerrotaan, mitä lisähyötyä laajempi kokonaisuus ja sen tuoma osaaminen voivat antaa ja mitkä koulutuskokonaisuuden osat tarjoavat täydentävää osaamista juuri sinun ja organisaatiosi kehittymistarpeisiin.

Koulutusosio tarjoaa työvälineitä pohtia omia ja organisaatiosi kehittymistarpeita. Voit halutessasi saada webinaarien jälkeen myös henkilökohtaista ohjausta, jota on mahdollista jatkaa koulutuskokonaisuuden myöhemmässä vaiheessa.

Syksyllä 2020 webinaarit toteutetaan 24.9. ja 30.9., minkä jälkeen webinaaritallenteet ovat opiskeltavissa verkossa milloin tahansa sinulle sopivana ajankohtana. 

2. Kolme syventävää koulutusosiota (3−4 op)

2.1. Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen (4 op), 28.10.−25.11.2020

Johtaminen on murroksessa. Toimintaympäristössämme on entistä isompia haasteita ja epävarmuutta. Ihmiset ja organisaatiot kuluttavat maapallon resursseja yli kantokyvyn. Teknologia kehittyy mutta onko siitä pelastajaksi? Tulevaisuuden ennustaminen tuntuu mahdottomalta. Miten saamme koko organisaatiomme yhdessä ratkomaan aikamme haasteita?

Koulutusosio antaa ajantasaiset tiedot ja työkaluja ihmisten johtamiseen tässä ajassa. Saat näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti.

2.2. Kestävää kyvykkyyttä oppimisjärjestelmien muotoilulla (4 op), 3.12.2020−27.1.2021

Kiihtyvien ja ennalta arvaamattomien muutosten maailmassa pärjäävät organisaatiot, joilla on kyvykkyyttä tuottaa uusia kompetensseja ketterästi. Muutoskyvykkyyttä voidaan suunnitelmallisesti edistää kehittämällä tapaa, jolla organisaatiossa opitaan. Tätä kehittämistä kutsutaan oppimisjärjestelmien muotoiluksi.

Kestävän oppimisjärjestelmän muotoilun lähtökohta on aina organisaation strategisissa tavoitteissa ja tuotannollisissa erityistarpeissa. Siksi muotoiluprosessin johtaminen edellyttää erinomaisia osallistamisen ja fasilitoinnin taitoja organisaation kaikilla tasoilla.

Koulutuksessa luodaan perusta oppimiskyvyn viemiseksi organisaation DNA:han. Koulutus antaa käytännön työkaluja oppimismuotoiluun, joka perustuu muotoiluajattelun lähtökohtiin sekä viimeisimpään tutkimustietoon organisaatioiden ja yhteisöjen oppimisesta. Prosessin aikana osallistujat muotoilevat omille organisaatioilleen toiminnan tavoitteita palvelevaa oppimisjärjestelmää.

2.3. Vastuullinen viestintä ja läpinäkyvä brändi (3 op), 11.3.−30.4.2021

Vastuullinen viestintä on keskeinen osa kestävää yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Vastuullisen viestinnän toteuttaminen edellyttää eettistä viestintää ja läpinäkyvää brändinrakentamista. On tärkeää ymmärtää, mille periaatteille vastuullinen viestintä rakentuu.

Koulutusosiossa opit, millainen organisaation viestintä on sekä kestävää että läpinäkyvää. Perehdyt muun muassa kuluttajadialogiin ja luottojoukkojen rakentamiseen hybridimedian maailmassa, viestinnän eettisyyden tunnuspiirteisiin, särkymättömän organisaatioviestinnän periaatteisiin ja uudenlaisen vaikuttamisen tapoihin, kuten yritysaktivismiin.

Koulutuksessa kehität omaa viestinnän osaamistasi osallistavan ja moniäänisen organisaatioviestinnän sekä kestävän brändin toteuttamiseksi.

3. Verkkokoulutukset (MOOC:it)

Kestävyystieteiden verkkokoulutustarjottimella on tarjolla kuusi verkossa suoritettavaa koulutusta. Olemme valinneet mukaan Helsingin yliopiston ja Climate Universityn yhteistyöyliopistojen tarjonnassa olevia kestävyyden verkkokoulutuksia. MOOC (Massive Open Online Course) -koulutukset ovat kaikille avoimia koulutuksia, jotka voit suorittaa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Koulutusten materiaaleihin pääsee perehtymään myös ilman kurssisuorittamista ja osan voi suorittaa myös suppeammassa laajuudessa (2−5 op).

Suoritukset tehdään Avoimeen yliopistoon. Koulutuksia täydentää HY+:n tarjoama ja kokonaisuuteen kuuluva ohjaus sekä oppimispäiväkirja. Tämä sitoo verkkokoulutukset oivalla tavalla muihin koulutuskokonaisuuden syventäviin moduuleihin ja omiin oppimisen ja organisaation kehittämistarpeisiin.

Tarjolla olevia MOOC-kokonaisuuksia ovat muun muassa:

 • Sustainable.Now
 • Ilmasto.nyt
 • Leadership for sustainable change
 • Solutions.now
 • SystemsChange.Now
 • Circular.Now

4. Tiedosta tekoihin kestävyydessä -kevätkaronkka, 19.5.2021 klo 9.00−11.00

Aamutilaisuus on päätöstilaisuus ensimmäisille koulutuskokonaisuuteen osallistuneille, kohtaaminen kaikille kokonaisuuden aloittaneille ja mukaan kutsutaan myös muita aiheesta kiinnostuneita.