Helsingin yliopiston yhteistyömuodot lukioille

Tältä sivulta löytyy tietoa tavoista, joiden kautta lukiolaiset ja yliopisto-opinnoista kiinnostuneet voivat tutustua Helsingin yliopiston tieteenaloihin, yliopisto-opiskeluun sekä opiskelijaelämään. Toivomme, että he saavat tätä kautta ideoita siitä, minkä tieteenalan opiskelu kiinnostaisi heitä ja onko yliopisto-opiskelu ylipäätänsä heitä varten.

Koronavirustilanteen johdosta osa lukioyhteistyön muodoista on jouduttu perumaan tai toteutetaan etänä. Kehitämme myös virtuaalisia toimintamalleja korvaamaan fyysistä läheisyyttä edellyttäviä tapahtumia.

Ruotsinkielisille lukiolaisille suunnattu tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tutustua ruotsinkielisiin opiskelumahdollisuuksiin Helsingissä. Ohjelmaa järjestetään ruotsin kielellä päivän aikana Helsingin yliopistossa, Hanken Svenska handelshögskolanissa, Aalto-yliopistossa, Taideyliopistossa sekä ammattikorkeakoulu Arcadassa.

Seuraava Högskoledagen järjestetään etänä 29.10.2020.

Lue lisää: Studera i Helsingfors -sivusto
Kysy lisää: svenska-arenden@helsinki.fi

Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat jalkautuvat ruotsinkielisiin lukioihin ympäri Suomea opettamaan yhden aamu- tai iltapäivän ajaksi. Tarkoituksena on näyttää lukiolaisille millaista on opiskelu yliopistossa sekä esitellä Helsingin yliopiston monipuolista koulutustarjontaa.

Lukuvuonna 2020-2021 Uni på väg toteutetaan etänä.

Jos haluat, että Uni på väg tulee kouluusi, ota yhteyttä svenska-arenden@helsinki.fi

Yliopistojen oposeminaari

Aalto-yliopiston, Hankenin, Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston opinto-ohjaajille järjestämä seminaari, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita yliopistojen valintaperusteista, koulutustarjonnasta ja muuhun opojen työhön liittyen. Oposeminaari järjestetään vuoroin kussakin mukana olevassa yliopistossa.

Seuraava yliopistojen oposeminaari järjestetään etänä 30.10.2020.

Lue lisää: Tietoa opinto-ohjaajalle ja aineenopettajalle –verkkosivu. 
Kysy lisää: Anne Hopia: hakijamarkkinointi@helsinki.fi.

Lukiolaisille ja kaikille Helsingin yliopiston kandiohjelmista kiinnostuneille suunnatussa etätapahtumassa (16.-18.11. ja 23.-26.11.) tutustut yliopistomme kandiohjelmiin ohjelmien ja opiskelijoiden näkökulmasta etäyhteyden avulla.

Innostusta ja oivalluksia lapsille, nuorille ja perheille – tukea opettajille.

Lapsia, nuoria ja koko perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin innostavan monialaisen tiedekasvatustoiminnan kautta Helsingin yliopisto tutkii ja kehittää pedagogisia ratkaisuja sekä kouluttaa niin tulevia kuin nykyisiäkin opettajia niiden hyödyntämiseen kaikenlaisessa opetuksessa, yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.

Lue lisää tiedekasvatuksen verkkosivuilta.

Lukiolaisilla ja muilla Helsingin yliopistossa opiskelusta kiinnostuneilla on mahdollisuus chatata opiskelijoidemme kanssa.

Chatti on käytössä ympäri vuoden, ja kiinnostuneet voivat ottaa turvallisesti yhteyttä opiskelijoihimme ja jutella opintojen sisällöstä ja opiskelijaelämästä Helsingissä omaan tahtiin. Chattiin ei tarvitse varata aikaa erikseen. Chat toimii Unibuddy-nimisellä alustalla ja se on luonteeltaan WhatsApp-tyylinen.

Chattaa Helsingin yliopiston opiskelijoiden kanssa
Kysy lisää. Sanna Heikkinen ja linkki palveluosoitteeseen: esittelijaverkosto@helsinki.fi

 

Osa Avoimen yliopiston opinnoista ovat erityisen soveltuvia lukiolaisille. Nämä opinnot ovat pääosin tieteenalaan johdattelevia opintojaksoja, joista on hyvä aloittaa yliopisto-opinnot. Kyseiset opinnot löytyvät Avoimen yliopiston opetushausta omalla hakukriteerillään: Näytä lukiolaisille soveltuvat opinnot.

Opintojen opinto-ohjelmista löytyy myös erikseen Soveltuu lukiolaisille -merkintä, samoin tulevien opintojen ennakkotietolistauksista. Avoimen yliopiston kaikki opinnot ovat Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia.

Lue lisää: Lukiolaisille soveltuvat opintojaksot
Kysy lisää: avoinyo-lukioyhteistyo@helsinki.fi

Kunta, kaupunki tai yksittäinen lukio voi halutessaan tarjota lukiolaisille mahdollisuuden osallistua Avoimen yliopiston opintojaksoille. Lue lisää.

Tutustumiskurssit ovat 1-2 op opintojaksoja, jotka johdattelevat tieteenalan opintoihin. Osa jaksoista sisältää täydentämismahdollisuuden laajemmaksi (5 op) suoritukseksi. Tutustumiskurssit sisältyvät Avoimen lukiolaisille soveltuviin opintojaksoihin ja ilmoittautuminen niille tapahtuu Avoimen yliopiston kautta.

MOOCit (Massive Open Online Course) ovat yliopiston koulutusohjelmien opintosuunnitelmien mukaista opetusta. MOOCit ovat kaikille avoimia eli materiaalit ovat avoimesti kaikkien käytössä.

Tutustu tarjontaan Jatkuvan oppimisen -sivuilla.

Studia Generalia -luentosarjoilla yliopiston asiantuntijat puhuvat maailmasta ja sen ilmiöistä tieteestä käsin. Luentojen seuraaminen avaa ikkunan eri tieteenaloihin ja opiskelijat saavat aitoa kokemusta yliopiston oppiaineista ja yliopisto-opiskelusta.

Studia Generaliasta ei ole mahdollista saada opintopisteitä Helsingin yliopiston opintorekisteriin, mutta luentoja voi hyvin hyödyntää lukio-opetuksessa. Luentosarja järjestetään kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä) ja se on kaikille avoin sekä maksuton.

Luennot välitetään verkon kautta ja niistä tehdään tallenne. Tallenteita voi vapaasti hyödyntää opetuksessa.

Lue lisää: Studia Generalia -luentojen hyödyntämisestä lukioissa
Kysy lisää: avoinyo-lukioyhteistyo@helsinki.fi

Voit tilata sähköpostiisi opinto-ohjaajien uutiskirjeen, joka lähetetään lukukausien aikana noin kerran kuussa. Uutiskirjeessä saat tuoreinta tietoa mahdollisuuksista tutustua yliopistoon, valinnoista ja muuta hyödyllistä tietoa. Uutiskirjeen tilaajien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käytetä muuhun kuin Helsingin yliopiston tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin.

Tilaa sähköpostiisi opinto-ohjaajien uutiskirje.