Hakemuksen pisteyttäminen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maisterihaussa

HUOM! Tämä sivu päivitetään 30.11.2018 mennessä.

TALVI 2017 / KEVÄT 2018

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa maisterihaun hakemukset pisteytetään akateemisessa arvioinnissa. Tarkista alta oman hakukohteesi hakemuksen pisteytys.

Seuraavissa maisteriohjelmissa voit saada enintään 30 pistettä:

 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
 • Elintarviketieteiden maisteriohjelma
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma
 • Metsätieteiden maisteriohjelma

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada Sinut voidaan valita vain, jos saat
Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan 0 - 10 pistettä vähintään 6 pistettä
Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa opinnoissa 0 - 10 pistettä vähintään 6 pistettä
Motivaatiokirje 0 - 10 pistettä vähintään 6 pistettä

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuu erinomaisesti: 10 pistettä
 • soveltuu kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuu hyvin: 6 pistettä
 • ei sovellu: 0 pistettä

Menestystäsi maisteriohjelmaan vaadittavissa opinnoissa arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2 (tai vastaava): 0 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 1 (tai vastaava): 0 pistettä

Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä.

Motivaatiokirje

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirje laaditaan hakulomakkeelle vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Jokaisen kysymyksen vastaus saa olla enintään 1500 merkkiä pitkä. Motivaatiokirje pisteytetään antamiesi vastausten perusteella. Voit saada 0 - 2,5 pistettä jokaisen kysymyksen vastauksesta.

Motivaatiokirjeessä vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • miksi haet kyseisen koulutusohjelman opintoihin
 • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä koulutusohjelmassa
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi

HUOM! Motivaatiokirjeen kieli riippuu hakukohteesta:

 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Elintarviketieteiden maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti
 • Metsätieteiden maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti

Tasapistetilanne:

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.

 

Seuraavassa maisteriohjelmassa voit saada enintään 28 pistettä:

 • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada Sinut voidaan valita vain, jos saat
Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan 0 - 10 pistettä vähintään 6 pistettä
Opintomenestys maisteriohjelmaan vaadittavissa opinnoissa 0 - 10 pistettä vähintään 6 pistettä
Motivaatiokirje 0 - 8 pistettä vähintään 5 pistettä

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuu erinomaisesti: 10 pistettä
 • soveltuu kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuu hyvin: 6 pistettä
 • ei sovellu: 0 pistettä

Menestystäsi maisteriohjelmaan vaadittavissa opinnoissa arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2 (tai vastaava): 0 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 1 (tai vastaava): 0 pistettä

Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä.

Motivaatiokirje

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirje laaditaan hakulomakkeelle vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Jokaisen kysymyksen vastaus saa olla enintään 1500 merkkiä pitkä. Motivaatiokirje pisteytetään antamiesi vastausten perusteella. Voit saada 0 - 2 pistettä jokaisen kysymyksen vastauksesta.

Motivaatiokirjeessä vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • miksi haet kyseisen koulutusohjelman opintoihin
 • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä koulutusohjelmassa
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi

Voit kirjoittaa motivaatiokirjeen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tasapistetilanne:

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.