Hakemuksen pisteyttäminen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maisterihaussa

TALVI 2018 / KEVÄT 2019

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa maisterihaun hakemukset pisteytetään akateemisessa arvioinnissa. Tarkista alta oman hakukohteesi hakemuksen pisteytys.

Seu­raa­vis­sa mais­te­rioh­jel­mis­sa voit saa­da enin­tään 30 pis­tet­tä:

 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
 • Metsätieteiden maisteriohjelma
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Opiskelijavalinnassa vaikuttavat hakijan aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan, opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa ja hakijan motivaatio.

Hakemukset pisteytetään akateemisessa arvioinnissa seuraavassa järjestyksessä:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan
 2. Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa
 3. Motivaatio

Jokaisesta arviointikohdasta tulee saada vähintään vaaditut minimipisteet. Mikäli et saa vaadittuja minimipisteitä yksittäisestä arviointikohdasta, seuraavia arviointikohteita ei pisteytetä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa opinnoissa

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Motivaatio

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Katso monikielisten maisteriohjelmien hakukierroksen 2019 hyväksyttyjen minimipisterajat:

Taulukko hyväksyttyjen hakijoiden pisterajoista

Aikaisempien opintojen soveltuvuus

Aikaisempien opintojen soveltuvuus pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä.

Mikäli aiemmat opinnot eivät sovellu maisteriohjelmaan, opintojen soveltuvuudesta saa 0 pistettä, ja tällöin opintomenestystä ja motivaatiota ei arvioida.

Aiempien opintojen soveltuvuuden pisteytyksessä käytetty arviointimatriisi

Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa*

Opintomenestys pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä.

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4,5 (tai vastaava): 9 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,5 (tai vastaava): 7 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2,5 (tai vastaava) tai alemmalla: 0 pistettä

* Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä.

Mikäli saat opintomenestyksestä 0 pistettä, motivaatiota ei arvioida.

Motivaatio

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirje laaditaan hakulomakkeelle vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Jokaisen kysymyksen vastaus saa olla enintään 1500 merkkiä pitkä. Motivaatiokirje pisteytetään antamiesi vastausten perusteella. Voit saada 0 - 2,5 pistettä jokaisen kysymyksen vastauksesta.

Motivaatiokirjeessä vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • miksi haet kyseisen koulutusohjelman opintoihin
 • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä koulutusohjelmassa
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi

Erillisinä liitteinä toimitettuja motivaatiokirjeitä ei huomioida hakemuksen arvioinnissa.

HUOM! Motivaatiokirjeen kieli riippuu hakukohteesta:

 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti
 • Metsätieteiden maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma: suomi, ruotsi tai englanti

Ta­sa­pis­te­ti­lan­ne:

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Seu­raa­vas­sa mais­te­rioh­jel­mis­sa voit saa­da enin­tään 30 pis­tet­tä:

 • Elintarviketieteiden maisteriohjelma

Opiskelijavalinnassa vaikuttavat hakijan aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan, opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa ja hakijan motivaatio.

Hakemukset pisteytetään akateemisessa arvioinnissa seuraavassa järjestyksessä:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan
 2. Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa
 3. Motivaatio

Jokaisesta arviointikohdasta tulee saada vähintään vaaditut minimipisteet. Mikäli et saa vaadittuja minimipisteitä yksittäisestä arviointikohdasta, seuraavia arviointikohteita ei pisteytetä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa opinnoissa

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Motivaatio

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Katso elintarviketieteiden maisteriohjelman hakukierroksen 2019 hyväksyttyjen minimipisterajat:

Taulukko hyväksyttyjen hakijoiden pisterajoista

Aikaisempien opintojen soveltuvuus

Aikaisempien opintojen soveltuvuus pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä.

Mikäli aiemmat opinnot eivät sovellu maisteriohjelmaan, opintojen soveltuvuudesta saa 0 pistettä, ja tällöin opintomenestystä ja motivaatiota ei arvioida.

Aiempien opintojen soveltuvuuden pisteytyksessä käytetty arviointimatriisi

Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa*

Opintomenestys pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä.

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4,5 (tai vastaava): 9 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,5 (tai vastaava): 7 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2,5 (tai vastaava) tai alemmalla: 0 pistettä

* Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä.

Mikäli saat opintomenestyksestä 0 pistettä, motivaatiota ei arvioida.

Motivaatio

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto elintarviketieteiden maisteriohjelmassa arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirje laaditaan hakulomakkeelle vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Motivaatiokirje saa olla enintään 6000 merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuna). Motivaatiokirje pisteytetään antamiesi vastausten perusteella. Voit saada motivaatiokirjeestä 0 – 10 pistettä.

Motivaatiokirjeessä vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • miksi haet elintarviketieteen maisteriohjelmaan
 • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua elintarviketieteiden maisteriohjelmassa
 • miten elintarviketieteiden maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi
 • miten elintarviketieteiden maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi

Erillisinä liitteinä toimitettuja motivaatiokirjeitä ei huomioida hakemuksen arvioinnissa.

Voit kirjoittaa motivaatiokirjeen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ta­sa­pis­te­ti­lan­ne:

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.

 

Seu­raa­vas­sa mais­te­rioh­jel­mas­sa voit saa­da enin­tään 28 pis­tet­tä:

 • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Opiskelijavalinnassa vaikuttavat hakijan aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan, opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa ja hakijan motivaatio.

Hakemukset pisteytetään akateemisessa arvioinnissa seuraavassa järjestyksessä:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan
 2. Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa
 3. Motivaatio

Jokaisesta arviointikohdasta tulee saada vähintään vaaditut minimipisteet. Mikäli et saa vaadittuja minimipisteitä yksittäisestä arviointikohdasta, seuraavia arviointikohteita ei pisteytetä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa opinnoissa

0 - 10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Motivaatio

0 - 8 pistettä

vähintään 5 pistettä

Katso ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelman hakukierroksen 2019 hyväksyttyjen minimipisterajat:

Taulukko hyväksyttyjen hakijoiden pisterajoista

Aikaisempien opintojen soveltuvuus

Aikaisempien opintojen soveltuvuus pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä.

Mikäli aiemmat opinnot eivät sovellu maisteriohjelmaan, opintojen soveltuvuudesta saa 0 pistettä, ja tällöin opintomenestystä ja motivaatiota ei arvioida.

Aiempien opintojen soveltuvuutta arvioitiin sen mukaan, kuinka paljon sinulla oli hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna hakemasi opintosuunnan alaan soveltuvia opintoja. Lisätietoa opintosuuntiin soveltuvista opinnoista löydät ohjelman omilta sivuilta.

Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa*

Opintomenestys pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä.

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4,5 (tai vastaava): 9 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,5 (tai vastaava): 7 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2,5 (tai vastaava) tai alemmalla: 0 pistettä

* Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä.

Mikäli saat opintomenestyksestä 0 pistettä, motivaatiota ei arvioida.

Mo­ti­vaa­tio­

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirje laaditaan hakulomakkeelle vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Jokaisen kysymyksen vastaus saa olla enintään 1500 merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuna). Motivaatiokirje pisteytetään antamiesi vastausten perusteella. Voit saada 0 - 2 pistettä jokaisen kysymyksen vastauksesta.

Motivaatiokirjeessä vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • miksi haet ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmaan
 • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa
 • miten ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi
 • miten ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi

Voit kirjoittaa motivaatiokirjeen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ta­sa­pis­te­ti­lan­ne:

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.