Hakemuksen liitteet siirtohaussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet siirtohaussa keväällä 2019.

Pi­tää­kö mi­nun toi­mit­taa liit­tei­tä?

Sinun on toimitettava hakemuksen liitteeksi

 1. opintosuoritusote
 2. kielitaidon todentava liite, ellei liite ole sellainen, jonka voimme tarkastaa suoraan sähköisestä rekisteristä

Mil­lai­nen lii­te mi­nun tu­lee toi­mit­taa?

1. Opintosuoritusote

Sinun tulee toimittaa opintosuoritusote. Siirtohakua varten lähettämäsi opintosuoritusotteen ei pääsääntöisesti tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, vaan voit tallentaa skannatun version suoraan hakulomakkeelle. Jos olet suorittanut opintoja Helsingin yliopistossa, niistä ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta.

Jos kuitenkin olet siirtämässä tutkinnonsuoritusoikeutta Maanpuolustuskorkeakoulusta, Åbo Akademista, Yrkeshögskolan Noviasta tai Högskolan på Ålandista, sinun tulee toimittaa postitse virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteestasi.

Haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka on merkitty suoritetuiksi viimeistään 16.5 mennessä (opintojakson suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella tai opintorekisterissä). Opintojen suorittaminen tulee näkyä opintosuoritusotteella tai opintorekisterissä liitteiden toimittamisen määräajan päättymiseen mennessä.

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot.

 • Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana.
 • Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot.
 • Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä.
 • Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi.

 • Hakukohteessa saatetaan edellyttää, että esimerkiksi perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana).
 • Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opinnot on oltava sidottu kokonaisuuksiksi hakuajan päättymiseen mennessä ja kokonaisuusmerkintöjen tulee näkyä toimittamallasi opintosuoritusotteella. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

2. Kielitaidon osoittava liite

Joissakin siirtohaun hakukohteissa sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito.

 • Kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (HY/371/00.00.06.00/2018) mukaisesti.
 • Katso lista hakukohteista, joissa kielitaito täytyy osoittaa erikseen.
 • Kielitaidon osoittava liite on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä.

Kielitaidon osoittavan liitteen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin! Kielitaidon osoittavaa liitettä et voi tallentaa hakulomakkeelle, vaan se tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluihin postitse.

HUOM! Sinun ei tarvitse toimittaa kielitaidon osoittavaa liitettä seuraavissa tapauksissa:

 • Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 1995 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla
 • suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla
 • taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä

Tällöin saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Liit­tei­den toi­mi­tuso­soi­te ja mää­rä­ai­ka

Toimita vaaditut asiakirjat Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen 16.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Voit tallentaa sähköisen version tai skannatun kopion opintosuoritusotteestasi PDF-tiedostona suoraan siirtohaun hakulomakkeelle.

Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Siirtohaku". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.  Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava 31.5.2019 mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä tai opintorekisteriin merkittyjä tietoja ei voida ottaa siirtohaussa huomioon. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.