Hakemuksen liitteet siirtohaussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet siirtohaussa keväällä 2020.

Pi­tää­kö mi­nun toi­mit­taa liit­tei­tä?

Sinun on toimitettava hakemuksen liitteeksi

 1. opintosuoritusote
 2. opiskelutodistus
 3. kielitaidon todentava liite, ellei liite ole sellainen, jonka voimme tarkastaa suoraan sähköisestä rekisteristä

Mil­lai­nen lii­te mi­nun tu­lee toi­mit­taa?

1. Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot.

 • Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana.
 • Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot.
 • Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä.
 • Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Siirtohakua varten lähettämäsi opintosuoritusotteen ei pääsääntöisesti tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, vaan voit tallentaa skannatun version suoraan hakulomakkeelle. Jos olet suorittanut opintoja Helsingin yliopistossa, niistä ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta.

Jos kuitenkin olet siirtämässä tutkinnonsuoritusoikeutta Maanpuolustuskorkeakoulusta, Åbo Akademista, Yrkeshögskolan Noviasta tai Högskolan på Ålandista, sinun tulee toimittaa postitse virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteestasi.

Haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka on merkitty suoritetuiksi viimeistään 18.5. mennessä (opintojakson suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella tai opintorekisterissä). Opintojen suorittaminen tulee näkyä opintosuoritusotteella tai opintorekisterissä liitteiden toimittamisen määräajan päättymiseen mennessä.

Kokonaisuusmerkinnät  

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Hakukohteessa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

 • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta (esim. 25 op), suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista.
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opintojen on oltava sidottu kokonaisuuksiksi hakuajan päättymiseen mennessä ja kokonaisuusmerkintöjen tulee näkyä toimittamallasi opintosuoritusotteella. Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

Huomaathan, että joissain oppilaitoksissa opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja ei automaattisesti ryhmitellä kokonaisuusmerkinnän alle. Tarkista oma opintosuoritusotteesi ennen sen toimittamista Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

 • Jos opintosuoritusotteeltasi ei käy ilmi, mitkä opinnot kuuluvat opintokokonaisuuteen, pyydä tällaista opintosuoritusotetta oppilaitokseltasi tai toimita selvitys kokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista hakemuksesi liitteenä.

2. Opiskelutodistus nykyisestä oppilaitoksestasi

Opiskelutodistuksesta tulee käydä ilmi opintojen alkamisajankohta sekä käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet. Opiskelutodistuksen saat oppilaitoksestasi. Todistus voi olla myös nimeltään läsnäolotodistus tai opiskelijatodistus.

Opiskelutodistuksen ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, vaan voit tallentaa skannatun version suoraan hakulomakkeelle. Jos haet siirtoa Helsingin yliopistossa olevan tutkinnonsuoritusoikeuden perusteella, sinun ei tarvitse toimittaa opiskelutodistusta.

3. Kielitaidon osoittava liite

Sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito kaikissa siirtohaun hakukohteissa.

 • Kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (HY/337/00.00.06.00/2019) mukaisesti.
 • Katso kielitaidon osoittamista koskevista vaatimuksista, millaisella liitteellä voit osoittaa kielitaitosi hakukohteessasi.
 • Kielitaidon osoittavan liitteen tulee pääsääntöisesti olla virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin! Kielitaidon osoittavaa liitettä et voi tallentaa hakulomakkeelle, vaan se tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluihin postitse.
 • Kielitaidon osoittava liite on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä.

HUOM! Sinun ei tarvitse toimittaa kielitaidon osoittavaa liitettä seuraavissa tapauksissa:

 • Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 1995 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla
 • suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla
 • taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä

Tällöin saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Opintotietojen jakaminen suoraan Oma Opintopolku -palvelusta

Halutessasi voit jakaa opintosuoritustietosi sekä läsnä- ja poissaolokausitietosi Helsingin yliopiston hakijapalveluille hakulomakkeelle tallennettavan linkin avulla. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa erillistä opintosuoritusotetta ja opiskelutodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Näin luot linkin omiin suoritustietoihisi:

 1. Kirjaudu sisään Oma Opintopolku -palveluun.
 2. Valitse ”Siirry opintosuorituksiin”.
 3. Valitse näytöltä ”Jaa suoritustietoja”.
 4. Valitse suoritustiedot, jotka haluat jakaa. Valitse ainakin koulutus, jonka perusteella haet siirtoa.
 5. Valitse ”Jaa valitsemasi opinnot”.
 6. Tarkista, että linkki on voimassa 25.5.2020 saakka.
 7. Valitse ”Kopioi linkki”.
 8. Liitä linkki siirtohaun hakulomakkeelle sille varattuun paikkaan.

Liit­tei­den toi­mi­tuso­soi­te ja mää­rä­ai­ka

Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Siirtohaku". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Sähköisen version tai skannatun kopion opintosuoritusotteestasi ja opiskelutodistuksestasi voit tallentaa PDF-tiedostona suoraan siirtohaun hakulomakkeelle.

Toimitathan vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa, mielellään hakuajan päättymiseen (18.5.2020) mennessä.  

 • Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Usein liitteissä on täydennettävää. Tällöin lähetämme sinulle täydennyspyynnön. Jos toimitat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä, sinulla on enemmän aikaa reagoida saamaasi täydennyspyyntöön.

Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee liitteet saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 7 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava viimeistään 25.5.2020 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä tai opintorekisteriin merkittyjä tietoja ei voida ottaa siirtohaussa huomioon. 

Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.