Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.12.2018.

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet koulutuksiin, jotka alkavat syksyllä 2018.

Hakiessasi yhteishaussa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin sinun tulee toimittaa vaaditut hakemuksen liitteet tällä sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että hakemuksen liitteitä ei palauteta hakijoille.

Alla näet tiedot kaikilta hakijoilta vaadituista liitteistä sekä niiden toimittamisesta. Jos ohjelma johon haet vaatii tällä sivulla mainittujen liitteiden lisäksi muita liitteitä, löydät tiedon näistä liitteistä Opintopolusta.

Pi­tää­kö mi­nun toi­mit­taa liit­tei­tä?

Kun olet lähettänyt hakemuksen Opintopolku-järjestelmässä, järjestelmä listaa automaattisesti ne liitteet, jotka sinun tulee toimittaa. Vaatimukset liitteiden toimittamisesta vaihtelevat sen mukaan, onko hakuperusteena oleva tutkintosi, hakuperusteena olevat opintosi, kielitaidon osoittava tutkintosi tai kielitaidon osoittavat opintosi suoritettu Suomessa ennen vuotta 2003, vuonna 2003 tai sen jälkeen, vai onko ne suoritettu muualla kuin Suomessa.

Olet suorittanut tutkintosi tai opintosi Suomessa vuonna 2003 tai sen jälkeen

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat:

  • opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta
  • mahdolliset viralliset käännökset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
  • mahdollinen motivaatiokirje joka täytetään hakulomakkeelle
  • mahdollinen kandidaatin tutkielman tiivistelmä joka täytetään hakulomakkeelle

Tässä tapauksessa opintosuoritusotteen ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu. Voit lähettää sähköisen version tai skannatun kopion opintosuoritusotteestasi PDF-tiedostona seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi. Tämä liite tulee olla toimitettuna samaan määräaikaan mennessä kuin hakemuksen muut liitteet.

Huom! Jos hakuperusteena tai kielitaidon todenteena käyttämäsi tutkinto tai opinnot on suoritettu Maanpuolustuskorkeakoulussa, Yrkeshögskolan Noviassa tai Högskolan på Ålandissa, sinun tulee toimittaa postitse virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteestasi.

Olet suorittanut tutkintosi tai opintosi Suomessa ennen vuotta 2003

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat:

Olet suorittanut tutkintosi tai opintosi muualla kuin Suomessa

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat:

Tarkempia tietoja koulutustaustaliitteistä

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike.

Väliaikainen tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Väliaikainen tutkintotodistus annetaan valmistuneelle opiskelijalle ennen lopullista tutkintotodistusta esimerkiksi siinä tapauksessa, että lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä. Myös väliaikaisessa tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike.

Jos tutkintosi suorittaminen on kesken hakuaikana, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa, mutta sinulta pyydetään hakulomakkeella tietoa arvioidusta valmistumispäivästä. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot. Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana. Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot. Lisäksi opintosuoritusotteelta on käytävä ilmi, mitkä opinnot sisältyvät oppilaitoksesta myönnettyyn tutkintoon. Jos tutkintoon sisältyy toisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, myös niistä tulee olla yllä mainitut tiedot. Jos kyseiset tiedot eivät käy yksityiskohtaisesti ilmi toimittamaltasi opintosuoritusotteelta, sinun tulee toimittaa erillinen opintosuoritusote siitä oppilaitoksesta, jossa hyväksiluetut opinnot on alun perin suoritettu.

Mikäli hakuperusteopinnot on suoritettu suomalaisessa yliopistossa, on opintojen laajuuksien käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä. Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Kustakin opintokokonaisuudesta on oltava kokonaisuusmerkintä opintosuoritusotteella (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuksien tulee olla rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä korkeakoulusta, jossa opinnot on suoritettu.

Ha­ku­koh­de­koh­tai­set liit­teet

Huomioithan, että sinulta saatetaan vaatia myös hakukohdekohtaisia liitteitä.

Hakukohdekohtaisten liitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä. Hakulomake pyytää liitteitä hakemuksella antamiesi tietojen mukaan.

Kielitaidon todentava liite

Hakiessasi maisteriopintoihin sinun on osoitettava kielitaitosi. Sinun on ilmoitettava hakulomakkeella sitovasti millä kielellä aiot suorittaa maisterin tutkinnon, ja osoittaa kielitaito sen mukaisesti. Kun olet lähettänyt hakemuksen Opintopolku-sivuston hakujärjestelmällä, järjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Samalla järjestelmä kertoo milloin liitteiden on viimeistään oltava perillä.

Suomen tai ruotsin kielen kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Kielitaidon osoittavan liitteen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin! HUOM! Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 2003 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla, suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Liit­tei­den toi­mi­tuso­soi­te ja mää­rä­ai­ka

Älä lähetä yliopistolle alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Liitteitä ei palauteta hakijoille.

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Liitteiden tulee olla perillä määräaikana klo 15.00 mennessä; postileima ei riitä. Liitteet voi toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon. Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivuilta.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.  Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemuksesi liitteitä ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.