Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet kevään 2020 yhteishaussa suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin, syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. 

Huom! Poikkeustilanteen vuoksi olemme muuttaneet liitteiden toimitustapaa. Muutokset koskevat ennen vuotta -95 tutkintonsa/opintonsa suorittaneita, ulkomaisella tutkinnolla hakevia sekä kielitaidon osoittamisen liitteitä. Päivitetyt tiedot löydät kunkin ryhmän alta.

 

Tältä sivulta löydät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden kuvaukset ja toimitusohjeet. Lue ohjeet huolella varmistaaksesi, että liitteesi täyttävät annetut vaatimukset ja ne toimitetaan oikein.

Liitteiden toimittamisen määräajat:

 • Vaaditut liitteet on toimitettava viimeistään 8.4.2020 klo 15.00
 • Poikkeuksena koulutukset, joissa liitteet on toimitettava viimeistään 1.6.2020 klo 15.00
  • logopedian maisteriohjelma
  • kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuunta
  • psykologian maisteriohjelma
  • PF-koulutus

Hakijoiden on toimitettava hakemuksensa liitteeksi seuraavat asiakirjat:

 • Koulutusasiakirjat
  • tutkintotodistus
  • virallinen opintosuoritusote
  • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
  • auktorisoidut käännökset, elleivät alkuperäiset koulutusasiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä
 • Tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta
 • Jotkut maisteriohjelmat vaativat myös ohjelmakohtaisia liitteitä. Tarkista maisteriohjelman valintaperusteista, täytyykö sinun toimittaa hakemukseesi muita liitteitä yllä mainittujen liitteiden lisäksi.

Liitteiden toimittaminen ja liitteitä koskevat vaatimukset

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat alla mainittujen vaatimusten mukaisesti:

Liitteiden lataaminen sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä

 • Skannaa vaaditut liitteet tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Lataa liitteesi hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostosi niin, että tiedoston nimestä käyvät ilmi sekä oma nimesi että kyseessä oleva asiakirja esimerkiksi Sukunimesi-Etunimesi-opintosuoritusote.  
 • Tallenna vaaditut liitteet hakulomakkeelle viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
 • Jos haet logopedian maisteriohjelmaan, kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, psykologian maisteriohjelmaan tai PF-koulutukseen tallenna vaaditut liitteet hakulomakkeelle viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.

Liitteiden toimittaminen Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

 • Voit toimittaa liitteesi myös postitse, kuriirilähetyksenä tai tuomalla ne itse postilaatikkoomme. Löydät toimitusosoitteemme sivulta asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­nen ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin.
 • Kirjoita kirjekuoren päälle maisteriohjelma/maisteriohjelmat, joihin olet hakemassa. Esimerkiksi Maisterihaku: politiikan ja viestinnän maisteriohjelma.
 • Liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
 • Jos haet logopedian maisteriohjelmaan, kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, psykologian maisteriohjelmaan tai PF-koulutukseen liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.
 • Jos toimitat liitteitä postitse, saman päivän postileima ei riitä.

Pääsääntöisesti saamme tiedot suorittamistasi korkeakouluopinnoistasi sähköisestä suoritusrekisteristä, jolloin riittää, että toimitat vaaditut liitteet yllämainittujen ohjeiden mukaisesti. Jos emme jostain syystä pysty varmentamaan tietoja suorittamistasi korkeakouluopinnoista sähköisestä suoritusrekisteristä, olemme sinuun yhteydessä ja ohjeistamme, miten sinun tulee vaaditut liitteet toimittaa.

HUOM! Jos olet suorittanut korkeakouluopintosi Maanpuolustuskorkeakoulussa, Yrkeshögskolan Noviassa, Åbo Akademissa tai Högskolan på Ålandissa ja tulet valituksi, varaudu toimittamaan tutkintotodistuksesi ja/tai opintosuoritusotteesi virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Päivitetty ohjeistus 17.3.2020

Toimita hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:

 •  Jäljennös tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta

Hakuvaiheessa riittää, että toimitat liitteet sähköpostilla osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi:

 • Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi maisteriohjelma/maisteriohjelmat, joihin olet hakemassa. Esimerkiksi Maisterihaku: politiikan ja viestinnän maisteriohjelma.
 • Liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
 • Jos haet logopedian maisteriohjelmaan, kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, psykologian maisteriohjelmaan tai PF-koulutukseen liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.
 • Jos tulet valituksi, päätös on ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset opintosuoritusotteesta, tutkintotodistuksesta sekä mahdollisista todistuksista muista opinnoista ja kielitaitotodistuksesta 31.8.2020 klo 15.00 mennessä.

Vanha ohjeistus

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat alla mainittujen vaatimusten mukaisesti:

Liitteiden toimittaminen Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

 • Toimita liitteesi postitse, kuriirilähetyksenä tai tuomalla ne itse postilaatikkoomme. Löydät toimitusosoitteemme sivulta asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­nen ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin.
 • Kirjoita kirjekuoren päälle maisteriohjelma/maisteriohjelmat, joihin olet hakemassa. Esimerkiksi Maisterihaku: politiikan ja viestinnän maisteriohjelma.
 • Liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
 • Jos haet logopedian maisteriohjelmaan, kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, psykologian maisteriohjelmaan tai PF-koulutukseen liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.
 • Jos toimitat liitteitä postitse, saman päivän postileima ei riitä.

Päivitetty ohjeistus 17.3.2020

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat:

 • jäljennös tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
 • auktorisoidut käännökset, elleivät alkuperäiset koulutusasiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä
 • tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta

Hakuvaiheessa riittää, että toimitat liitteet sähköpostilla osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi:

 • Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi maisteriohjelma/maisteriohjelmat, joihin olet hakemassa. Esimerkiksi Maisterihaku: politiikan ja viestinnän maisteriohjelma.
 • Liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
 • Jos haet kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan tai psykologian maisteriohjelmaan, liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.
 • Jos tulet valituksi, päätös on ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset opintosuoritusotteesta, tutkintotodistuksesta sekä mahdollisista todistuksista muista opinnoista ja kielitaitotodistuksesta 31.8.2020 klo 15.00 mennessä.
  • Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen ja opintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia asiakirjoja toimitettaessa. Näitä vaatimuksia tulee aina noudattaa ensisijaisesti.

Jos mahdollista, pyydämme, että käytät liitteiden toimittamisessa ensisijaisesti sähköisiä varmennuspalveluita.

Sähköisesti varmennettavat koulutusasiakirjat

Jos koulutusasiakirjasi voidaan varmentaa asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen omassa varmennuspalvelussa, voit ladata asiakirjasi sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä.

 • Skannaa sähköisesti varmennettava asiakirja tai ota siitä hyvänlaatuinen kuva. Varmista, että kuvasta saa kunnolla selvää.
 • Lataa sähköisesti varmennettava asiakirja hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa.
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostosi niin, että tiedoston nimestä käyvät ilmi sekä oma nimesi että kyseessä oleva asiakirja esimerkiksi Sukunimesi-Etunimesi-opintosuoritusote.  
 • Tallenna sähköisesti varmennettava asiakirja hakulomakkeelle viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
 • Jos haet kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan tai psykologian maisteriohjelmaan, tallenna sähköisesti varmennettava asiakirja hakulomakkeelle viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.

Huomaa seuraavat rajoitukset:

 • Hyväksymme sähköiset koulutusasiakirjat ainoastaan, jos varmennuspalvelu sijaitsee oppilaitoksen omilla verkkosivuilla tai oppilaitoksen omilta verkkosivuilta on linkki ulkopuoliseen varmennuspalveluun.
 • Oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ei hyväksytä sähköiseksi varmennuspalveluksi.
 • Oppilaitoksen lähettämiä tavallisia skannattuja koulutusasiakirjoja ei hyväksytä, jos asiakirjaa ei voida varmentaa sähköisen varmennuspalvelun avulla.
 • Varmennuspalveluita, jotka edellyttävät vastaanottajan maksavan varmennuksesta, ei hyväksytä.

Sähköiset opintosuoritusotteet

Helsingin yliopiston hakijapalvelut hyväksyy tiettyjen kansainvälisten palveluiden kautta toimitettuja sähköisiä opintosuoritusotteita. Lähettäessäsi opintosuoritusotteesi tällaisen palvelun kautta, osoita opintosuoritusotteesi Helsingin yliopistolle ja anna tarvittaessa yhteysosoitteeksi maisteriliitteet@helsinki.fi. Muista noudattaa kunkin palvelun omia tarkempia ohjeita.

Hyväksytyt palvelut:

Palvelun kautta toimitettujen opintosuoritusotteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00. Jos haet kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan tai psykologian maisteriohjelmaan, opintosuoritusotteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.

Varmennuspalveluista on voitava tarkistaa koko alkuperäisen asiakirjan sisältö. Palveluita, jotka varmentavat vain osan alkuperäisen asiakirjan sisällöstä, ei hyväksytä.

Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden arvioida jokainen sähköinen asiakirja ja varmennuspalvelu tapauskohtaisesti. 

Vanha ohjeistus

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat alla mainittujen vaatimusten mukaisesti:

Liitteiden toimittaminen Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

 • Toimita liitteesi postitse, kuriirilähetyksenä tai tuomalla ne itse postilaatikkoomme. Löydät toimitusosoitteemme sivulta asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­nen ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin.
 • Kirjoita kirjekuoren päälle maisteriohjelma/maisteriohjelmat, joihin olet hakemassa. Esimerkiksi Maisterihaku: politiikan ja viestinnän maisteriohjelma.
 • Liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
 • Jos haet kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan tai psykologian maisteriohjelmaan, liitteiden on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 1.6.2020 klo 15.00.
 • Jos toimitat liitteitä postitse, saman päivän postileima ei riitä.

Sinun on toimitettava opintosuoritusote ja tarvittaessa tutkintotodistus kaikista korkeakouluopinnoista, jotka haluat sisällyttää hakemukseesi.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on asiakirja, jossa eritellään oppilaitoksessa suorittamasi kurssit/opintojaksot. Opintosuoritusotteen on sisällettävä seuraavat tiedot kaikista kursseistasi:

 • kurssien nimet
 • kurssien suorituspäivät
 • kurssien arvosanat
 • kurssien opintopistemäärät.

Opintosuoritusotteen tulee myös kuvata oppilaitoksessasi opiskeluaikanasi käytetty arviointiasteikko.

Hyväksiluetut opintopisteet ja muissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet

Jos opintosuoritusotteesi sisältää hyväksiluettuja opintopisteitä, ne on eriteltävä ja niistä on annettava samat tiedot kuin muistakin kursseistasi. Jos hyväksiluettuja opintopisteitä ei ole eritelty ja niistä ei ole annettu samoja tietoja, sinun on toimitettava erillinen opintosuoritusote, joka sisältää hyväksiluetut opintopisteet ja tarvittavat tiedot.

Kokonaisuusmerkinnät

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Hakukohteessa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perus- ja aineopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

 • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
 • Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta (esim. 25 op), suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista.
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Huomaathan, että joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Täydennystutkinnot, siirto-opinnot, suoravalinta jne.

Jos tutkintosi sisältää eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esimerkiksi täydennysopintoja tai siirto-opintoja), sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat opintosi kokonaisuudessaan.

Lisäksi jos olet päässyt suorittamaan suoraan tutkintosi syventäviä opintoja, sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat aiemmat opintosi, jos sinut valittiin koulutusohjelmaan niiden perusteella.

Huomaathan, että eri maissa suoritettuihin opintoihin saattaa liittyä erilaisia maakohtaisia erityisvaatimuksia.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on valmistunut suoritettuaan kaikki tutkinnon sisältämät opinnot.

Tutkintotodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntävän oppilaitoksen nimi
 • valmistumispäivämäärä
 • valmistuvan opiskelijan nimi
 • oppiarvon tai tutkinnon nimi

Voit toimittaa väliaikaisen (tai tilapäisen) tutkintotodistuksen, jos olet valmistunut, mutta et ole teknisistä tai hallinnollisista syistä saanut lopullista tutkintotodistustasi valmistuttuasi. Väliaikaisen tutkintotodistuksesi tulee sisältää samat tiedot kuin lopullisen tutkintotodistuksen.

Huomaa, että asiakirjaa, jossa todetaan vain, että olet suorittanut kaikki vaaditut kurssit, ei hyväksytä väliaikaiseksi (tai tilapäiseksi) tutkintotodistukseksi.

Jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi:

Voit hakea, jos et ole suorittanut tutkintoasi hakuajan päättymiseen mennessä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi hakuaikana. Jos sinut valitaan maisteriohjelmaan, valintapäätös on ehdollinen ja sinun on valmistuttava heinäkuun loppuun mennessä ja toimitettava tutkintotodistuksesi elokuun puoliväliin mennessä.

Päivitetty ohjeistus 25.3.2020

Hakuvaiheessa riittää, että toimitat kielitaitosi osoittavan liitteen sähköpostilla osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi.

Sinun on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taitosi. Lisätietoja hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista ja niihin liittyviä ohjeita:

Huomaathan, että Helsingin yliopistolla on luettelo hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista. Kielitaidon voi osoittaa vain luettelossa mainituin tavoin.

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement)

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement) on asiakirja, joka sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta. Sen toimittaminen on vapaaehtoista, jos olet toimittanut myös opintosuoritusotteen.

Huomaathan, että jos haluat käyttää tutkintotodistuksen liitettä opintosuoritusotteen sijasta, tutkintotodistuksen liite on toimitettava opintosuoritusotteen lailla. Hakuvaiheessa riittää, että toimitat tutkintotodistuksen liitteen sähköpostitse osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi. 

Ohjelmakohtaiset liitteet

Jotkin ohjelmat edellyttävät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden lisäksi tiettyjen muiden liitteiden toimittamista. Tarkista maisteriohjelman valintaperusteista, täytyykö sinun toimittaa hakemukseesi vielä muita liitteitä.

Jos haet useisiin maisteriohjelmiin, jotka edellyttävät ohjelmakohtaisia liitteitä, sinun on toimitettava vaaditut ohjelmakohtaiset liitteet kuhunkin ohjelmaan.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Jos käsittelyn aikana huomaamme, että liitteissäsi on puutteita, olemme sinuun yhteydessä ja pyydämme sinua täydentämään hakemustasi.

Huomaathan, ettei Helsingin yliopiston hakijapalvelut palauta liitteitä hakijoille. Emme siis suosittele, että lähetät meille ainoan alkuperäisen asiakirjasi, jos sinun ei ole helppo saada siitä uutta kappaletta.

Kysymyksissä liittyen hakemiseen suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin, voit olla yhteydessä Helsingin yliopiston hakuneuvontaan