Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet avoimen väylässä keväällä 2020.

Tämä sivu on päivitetty 17.3.2020 koronavirustilanteen vuoksi.

 Avoimen väylän haussa voit hakea, jos olet suorittanut valintaperusteissa edellytetyt opinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Jos haet valintakoe- tai todistusvalinnassa (päähaku) tai maisterihaussa, liitteitä koskevat eri ohjeet.

Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Sinun on toimitettava hakemuksen liitteeksi

 1. virallinen opintosuoritusote
 2. tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta

Millainen lii­te mi­nun tu­lee toi­mit­taa?

1. Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot.

 • Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana.
 • Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot.
 • Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä.
 • Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Jos olet suorittanut opintoja Helsingin yliopistossa tai Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa, niistä ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Hakijapalvelut saa tiedon Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista suoraan opintorekisteristä.

Haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka näkyvät opintosuoritusotteen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä toimittamallasi opintosuoritusotteella, tai jotka on merkitty Helsingin yliopiston opintorekisteriin annetun määräajan kuluessa.

Kokonaisuusmerkinnät

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Hakukohteessa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

 • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta (esim. 25 op), suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista.
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opintojen on oltava sidottu kokonaisuuksiksi hakuajan päättymiseen mennessä ja kokonaisuusmerkintöjen tulee näkyä toimittamallasi opintosuoritusotteella. Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

Huomaathan, että joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Toimita tällaisessa tapauksessa

 • virallinen opintosuoritusote ja
 • jäljennös opintokokonaisuuden suorittamisen osoittavasta todistuksesta.

2. Kie­li­tai­don osoittava liite

Sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito kaikissa avoimen väylän hakukohteissa. Lisätietoja hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista ja niihin liittyviä ohjeita:

Huomaathan, että Helsingin yliopistolla on luettelo hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista. Kielitaidon voi osoittaa vain luettelossa mainituin tavoin.

HUOM! Sinun ei tarvitse toimittaa kielitaidon osoittavaa liitettä seuraavissa tapauksissa:

 • Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 1995 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla
 • suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla
 • taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä

Tällöin saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Liit­tei­den toi­mi­tuso­soi­te ja mää­rä­ai­ka

Liit­tei­den toi­mi­tuk­sen mää­rä­ai­ka

Toimitathan vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa, mielellään hakuajan päättymiseen (1.4.2020) mennessä.

 • Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Usein liitteissä on täydennettävää. Tällöin lähetämme sinulle täydennyspyynnön. Jos toimitat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä, sinulla on enemmän aikaa reagoida saamaasi täydennyspyyntöön.

Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee liitteet saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. 

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava 15.4.2020 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä tai opintorekisteriin merkittyjä tietoja ei voida ottaa avoimen väylän haussa huomioon. 

Jos kuitenkin haet bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin, sinulla on aikaa suorittaa vaaditut opinnot loppuun hakuohjeissa kerrottuun määräaikaan mennessä. Toimita tässä tapauksessa 15.4.2020 klo 15.00 mennessä

 • virallinen opintosuoritusote niistä opinnoista, jotka olet jo suorittanut
 • todistus kielitaidostasi

Liit­tei­den toi­mi­tus­ta­vat ha­ku­vai­hees­sa

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset kopiot alkuperäisistä todistuksista (skannatut todistukset tai valokopiot). Katso myös tarkentavia ohjeita alempaa.

Voit toimittaa hakemuksesi liitteet hakuvaiheessa Helsingin yliopiston hakijapalveluille usealla eri tavalla.

Ensisijaiset tavat:

Ensisijainen tapa toimittaa vaaditut liitteet on lisätä ne suoraan Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi tai jakamalla linkki opintosuoritustietoihisi hakulomakkeelle tallennettavan linkin avulla.

Tapa 1: Liitteiden lataaminen sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä

 • Skannaa vaaditut liitteet tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Lataa liitteesi hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostosi niin, että tiedoston nimestä käyvät ilmi sekä oma nimesi että kyseessä oleva asiakirja esimerkiksi Sukunimesi-Etunimesi-opintosuoritusote.  

Tapa 2: Opin­tosuoritustietojen ja­ka­mi­nen suo­raan Oma Opin­to­pol­ku -pal­ve­lus­ta

Voit myös jakaa opintosuoritustietosi Helsingin yliopiston hakijapalveluille hakulomakkeelle tallennettavan linkin avulla. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa erillistä opintosuoritusotetta hakemuksesi liitteeksi.

Näin luot linkin omiin suoritustietoihisi:

 1. Kirjaudu sisään Oma Opintopolku -palveluun.
 2. Valitse ”Siirry opintosuorituksiin”.
 3. Valitse näytöltä ”Jaa suoritustietoja”.
 4. Valitse suoritustiedot, jotka haluat jakaa. Valitse ainakin koulutus, jonka perusteella haet siirtoa.
 5. Valitse ”Jaa valitsemasi opinnot”.
 6. Valitse ”Kopioi linkki”.
 7. Liitä linkki hakulomakkeelle sille varattuun paikkaan.

Vaihtoehtoinen tapa: liitteiden toimittaminen postitse

Jos haluat, voit myös lähettää liitteet postitse tai tuoda ne hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti. Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Avoimen väylä". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Liit­tei­den toi­mi­tus­ta­vat, jos tu­let hy­väk­sy­tyk­si

Jos toimitit hakuvaiheessa vain tavalliset kopiot sinulta vaadituista liitteistä ja sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston koulutusohjelmista, hyväksyntäsi on tällöin ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa 14.8.2020 klo 15.00 mennessä liitteesi (opintosuoritusotteesi ja kielitaitosi osoittavat liitteet) meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina.

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita sinulta vaadituista asiakirjoista määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tulee yleensä toimittaa postitse, paperisena. Voit myös tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti.