Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet avoimen väylässä keväällä 2020. Avoimen väylän haussa voit hakea, jos olet suorittanut valintaperusteissa edellytetyt opinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Jos haet valintakoe- tai todistusvalinnassa (päähaku) tai maisterihaussa, liitteitä koskevat eri ohjeet.

Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Sinun on toimitettava hakemuksen liitteeksi

 1. virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta
 2. kielitaidon todentava liite, ellei liite ole sellainen, jonka voimme tarkastaa suoraan sähköisestä rekisteristä.

Millainen lii­te mi­nun tu­lee toi­mit­taa?

1. Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot.

 • Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana.
 • Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot.
 • Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä.
 • Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Opintosuoritusotteen on oltava virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin! Skannattu kopio tai valokopio ei kelpaa.

Jos olet suorittanut opintoja Helsingin yliopistossa tai Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa, niistä ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Hakijapalvelut saa tiedon Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista suoraan opintorekisteristä.

 • Toimita siis virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta kaikkien niiden opintosuoritusten osalta, jotka olet suorittanut muualla kuin Helsingin yliopistossa.

Haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka näkyvät opintosuoritusotteen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä toimittamallasi opintosuoritusotteella, tai jotka on merkitty Helsingin yliopiston opintorekisteriin annetun määräajan kuluessa.

Kokonaisuusmerkinnät

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Hakukohteessa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

 • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta (esim. 25 op), suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista.
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opintojen on oltava sidottu kokonaisuuksiksi hakuajan päättymiseen mennessä ja kokonaisuusmerkintöjen tulee näkyä toimittamallasi opintosuoritusotteella. Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

Huomaathan, että joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Toimita tällaisessa tapauksessa

 • virallisesi oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteestasi ja
 • virallisesi oikeaksi todistettu jäljennös opintokokonaisuuden suorittamisen osoittavasta todistuksesta.

2. Kie­li­tai­don osoittava liite

Sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito kaikissa avoimen väylän hakukohteissa.

HUOM! Sinun ei tarvitse toimittaa kielitaidon osoittavaa liitettä seuraavissa tapauksissa:

 • Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 1995 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla
 • suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla
 • taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä

Tällöin saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Liit­tei­den toi­mi­tuso­soi­te ja mää­rä­ai­ka

Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Avoimen väylä". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Toimitathan vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa, mielellään hakuajan päättymiseen (1.4.2020) mennessä.

 • Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Usein liitteissä on täydennettävää. Liitteet eivät esimerkiksi ole virallisesti oikeaksi todistettuja tai opintosuoritusotteilta puuttuu hakukohteiden vaatimia tietoja. Tällöin lähetämme sinulle täydennyspyynnön. Jos toimitat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä, sinulla on enemmän aikaa reagoida saamaasi täydennyspyyntöön.

Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee liitteet saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. 

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava 15.4.2020 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä tai opintorekisteriin merkittyjä tietoja ei voida ottaa avoimen väylän haussa huomioon. 

Jos kuitenkin haet bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin, sinulla on aikaa suorittaa vaaditut opinnot loppuun hakuohjeissa kerrottuun määräaikaan mennessä. Toimita tässä tapauksessa 15.4.2020 klo 15.00 mennessä

 • virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote niistä opinnoista, jotka olet jo suorittanut
 • todistus kielitaidostasi