Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet avoimen väylässä keväällä 2019. Avoimen väylän haussa voit hakea, jos olet suorittanut valintaperusteissa edellytetyt opinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Jos haet valintakoe- tai todistusvalinnassa (päähaku) tai maisterihaussa, liitteitä koskevat eri ohjeet.

Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Sinun on toimitettava hakemuksen liitteeksi

 1. virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta
 2. kielitaidon todentava liite, ellei liite ole sellainen, jonka voimme tarkastaa suoraan sähköisestä rekisteristä (vaaditaan vain joissain hakukohteissa, katso tarkemmin alla).

Min­kä­lai­nen lii­te mi­nun tu­lee toi­mit­taa?

1. Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteen on oltava virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin! Skannattu kopio tai valokopio ei kelpaa.

Haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka näkyvät annettuun määräaikaan mennessä toimittamallasi opintosuoritusotteella.

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot.

 • Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana.
 • Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot.
 • Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä.
 • Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Jos olet suorittanut opintoja Helsingin yliopistossa tai Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa (päivitetty 27.3.2019), niistä ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Hakijapalvelut saa tiedon Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista suoraan opintorekisteristä. Vaikka opintosi tällöin tarkistetaan rekisteristä, haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka on merkitty opintosuoritusotteelle opintosuoritusotteen toimittamiselle annetun määräajan kuluessa. Sinun täytyy siis toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta kaikkien niiden opintosuoritusten osalta, jotka olet suorittanut muualla kuin Helsingin yliopistossa.

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi:

 • Hakukohteessa saatetaan edellyttää, että esimerkiksi perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana).
 • Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opinnot on oltava sidottu kokonaisuuksiksi hakuajan päättymiseen mennessä ja kokonaisuusmerkintöjen tulee näkyä toimittamallasi opintosuoritusotteella. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

2. Kie­li­tai­don osoittava liite

Joissakin avoimen väylän hakukohteissa sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito.

 • Kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (HY/371/00.00.06.00/2018) mukaisesti.
 • Katso lista niistä hakukohteista, joissa kielitaito täytyy osoittaa erikseen.
 • Kielitaidon osoittava liite on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä.

Kielitaidon osoittavan liitteen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin!

HUOM! Sinun ei tarvitse toimittaa kielitaidon osoittavaa liitettä seuraavissa tapauksissa:

 • Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 1995 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla
 • suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla
 • taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä

Tällöin saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Liit­tei­den toi­mi­tuso­soi­te ja mää­rä­ai­ka

Toimita vaaditut asiakirjat Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Avoimen väylä". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.  Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava 17.4.2019 mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä tai opintorekisteriin merkittyjä tietoja ei voida ottaa avoimen väylän haussa huomioon.  Huomioithan kuitenkin, että mikäli haet matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin, sinulla on siinä tapauksessa aikaa 30.6.2019 saakka suorittaa vaadittavat opinnot.

Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.