Siirtohaku

Siirtohaussa voi hakea opiskelija, joka suorittaa alempaa korkeakoulututkintoa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haluaa siirtyä kesken tutkinnon Helsingin yliopistoon, tai Helsingin yliopiston opiskelija, joka haluaa siirtyä yliopiston sisällä toiseen koulutusohjelmaan. Yliopiston sisällä koulutusohjelman vaihtamiseen sisältyy kuitenkin rajoituksia.  Jos olet Helsingin yliopiston nykyinen tai entinen opiskelija, katso lisätietoja tutkinnonsuoritusoikeuksien myöntämistä koskevista rajoituksista.

Siirtohaun hakuaika vuonna 2020 on 4.5.–18.5.2020. Siirtohaun hakukohteet valintaperusteineen julkaistaan vuosittain viimeistään lokakuun lopussa Opintopolku.fi-palvelussa. Helsingin yliopiston verkkosivujen Koulutusohjelmat-sivuilla voit tutustua kandiohjelmiin tarkemmin.

Hakukohteilla on erilaisia vaatimuksia siirtohaussa. Katsothan Opintopolussa hakukohteen "Hakeminen"-välilehdellä lukevista valintaperusteista, mitä opintoja sinun tulee olla suorittanut, jotta voit hakea siirtohaussa.

Seuraaviin koulutusohjelmiin on mahdollista hakea siirtohaussa:

 • elintarviketieteiden kandiohjelma
 • filosofian kandiohjelma
 • fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • historian kandiohjelma
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • kemian kandiohjelma
 • kielten kandiohjelma
 • kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • lääketieteen koulutusohjelma
 • maataloustieteiden kandiohjelma
 • matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • metsätieteiden kandiohjelma
 • molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • taloustieteen kandiohjelma
 • teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • ympäristötieteiden kandiohjelma
 • kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)

Kun haet siirto-opiskelijaksi, tulet hyväksytyksi ja päätät ottaa vastaan tämän uuden opiskeluoikeuden, päättyy siirron perusteena olevan opiskeluoikeutesi. Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. Aiempi opiskeluoikeutesi päättyy aiemman lukukauden päättyessä. Yhden paikan säännös ei koske siirtohakua. Voit siis esimerkiksi ottaa sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan yhteishaussa, ja siirtää jonkin aiemman opiskeluoikeutesi Helsingin yliopistoon, tai yliopiston sisällä toiseen koulutusohjelmaan, saman vuoden haussa.

Sinulle myönnetään siirrossa saman tasoinen tutkinnon suoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella haet siirtoa. Jos sinulla on opiskeluoikeus vain alempaan korkeakoulututkintoon (esim. amk-opiskelijat, farmaseuttiopiskelijat) ja haet tämän oikeuden perusteella siirtoa, sinulle myönnetään vain alemman tutkinnon suoritusoikeus. Sen suoritettuasi voit halutessasi hakea ylemmän tutkinnon suoritusoikeutta korkeakoulun opiskelijavalinnan (esimerkiksi maisterihaun) kautta.

Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnon suoritusoikeuden mukaan. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneiden läsnä- ja poissaoloaikaa ei kuitenkaan lasketa tutkinnon suoritusaikaan, koska opintoajan rajaus ei koske heitä.

Sinulla tulee olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten on 5 + 2 vuotta.