Siirtohaku

Siirtohaussa voi hakea opiskelija, joka suorittaa alempaa korkeakoulututkintoa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haluaa siirtyä kesken tutkinnon Helsingin yliopistoon, tai Helsingin yliopiston opiskelija, joka haluaa siirtyä yliopiston sisällä toiseen sellaiseen koulutusohjelmaan niin, että hänen tutkintonimikkeensä vaihtuu. Jos olet Helsingin yliopiston nykyinen tai entinen opiskelija, katso sinua koskevat lisäohjeet.

Hakuajat 2019:

Siirtohaku järjestetään kaikkien tiedekuntien osalta samanaikaisesti. Hakuaika vuonna 2019 on 2.5.–16.5.2019. Siirtohaun hakukohteet valintaperusteineen julkaistaan vuosittain viimeistään joulukuussa yliopiston verkkosivujen Koulutustarjonta-sivuilla sekä Opintopolku.fi-palvelussa. Helsingin yliopiston verkkosivujen koulutustarjonnasta voit hakea siirtohaun kohteita hakusanalla ”siirtohaku”.

Hakukohteilla on erilaisia vaatimuksia siirtohaussa. Katsothan hakukohteen tiedoissa lukevista valintaperusteista, mitä opintoja sinun tulee olla suorittanut, jotta voit hakea siirtohaussa.

Kun haet siirto-opiskelijaksi, tulet hyväksytyksi ja päätät ottaa vastaan tämän uuden opiskeluoikeuden, menetät samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutesi. Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. Opiskelija menettää aiemman opiskeluoikeuden aiemman lukukauden päättyessä. Yhden paikan säännös ei koske siirtohakua.

Hakijalle myönnetään siirrossa saman tasoinen tutkinnon suoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella hän hakee siirtoa. Jos opiskelijalla on opiskeluoikeus vain alempaan korkeakoulututkintoon (esim. amk-opiskelijat, farmaseuttiopiskelijat) ja hän hakee tämän oikeuden perusteella siirtoa, hänelle myönnetään vain alemman tutkinnon suoritusoikeus. Sen suoritettuaan hän voi halutessaan hakea ylemmän tutkinnon suoritusoikeutta korkeakoulun normaalin opiskelijavalinnan (esimerkiksi maisterihaun) kautta.

Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnon suoritusoikeuden mukaan. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneiden läsnä- ja poissaoloaikaa ei kuitenkaan lasketa tutkinnon suoritusaikaan, koska opintoajan rajaus ei koske heitä.

Hakijalla tulee olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että hän pystyy suorittamaan kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten on 5 + 2 vuotta.