Opiskele kestävyystieteitä Helsingin yliopistossa

Opiskele kestävän tulavaisuuden hyväksi

Ilmastonmuutos on todennäköisesti aikamme merkittävin ympäristökysymys. Sillä on luonnontieteellinen tausta, mutta sen vaikutukset ulottuvat kaikille yhteiskunnan aloille. Siksi monitieteisyys on jopa välttämätön asia ilmastonmuutoksen opiskelussa.

Helsingin yliopiston ilmastonmuutoksen tutkimus kytkeytyy monitieteisesti niin kemiaan, fysiikkaan, meteorologiaan, biologiaan, metsä- ja maataloustieteisiin ja geotieteisiin kuin yhteiskuntatieteisiin – unohtamatta humanistisia tieteitä tai kasvatustieteitä. Ilmastonmuutoksen tutkijoidemme, jotka toimivat myös opettajina, tutkimusaiheisiin kuuluvat tässä yhteydessä muun muassa: nykyinen ja mennyt ilmasto, luonto, metsät, maatalous, ilmakehä, kaupunki, talous, ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikka, oikeudelliset kysymykset, filosofia ja etiikka sekä opetus, koulutus ja ympäristökasvatus.

Edellä mainittuja tieteenaloja voi opiskella Helsingin yliopiston laaja-alaisissa kandi- ja maisteriohjelmissa. Opiskele sinäkin maailman parhaaksi ja hae suomen- ja ruotsinkielisiin koulutusohjelmiimme yhteishaussa 18.3.-1.4.2020.

Kaikille avoimet kestävyystieteen opinnot Helsingin yliopistossa

Kestävän kehityksen käytänteitä tutkimalla on mahdollista muun muassa hillitä ilmastonmuutosta ja lieventää sen vaikutuksia. Kysyntä kestävyyden ammattilaisista kasvaakin yhteiskunnassamme jatkuvasti. Kestävyys on yksi Helsingin yliopiston keskeisistä tavoitteista, ja jota toteutamme muun muassa koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Kun opiskelet Helsingin yliopistossa, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS) tarjoaa sinulle avoimen ympäristö- ja kestävyysaiheisiin paneutuvan monitieteisen ympäristökokonaisuuden. Voit sisällyttää opintokokonaisuuteen ympäristöalan ja valinnaisia kursseja eri tiedekunnista, ja päättää sen laajuuden itse 15–35 op väillä.

Jos et vielä ole Helsingin yliopiston opiskelija, niin voit tutustua alla muutamiin kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyviin teemoihin yliopistostamme: