Noudata tätä ohjetta, jos haet keväällä 2020 johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta:
  • hammaslääketieteen yhteisvalinnassa mukana olevat suomenkieliset koulutusohjelmat / suomenkieliset opintolinjat
   • Helsingin hakukohde: Päähaku, ham­mas­lää­ke­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma (opetus suomeksi), ham­mas­lää­ke­tie­teen li­sen­si­aat­ti (5,5 v)
  • lääketieteen yhteisvalinnassa mukana olevat suomenkieliset koulutusohjelmat / suomenkieliset opintolinjat
   • Helsingin hakukohde: Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Siir­to­ha­ku:
  • ham­mas­lää­ke­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma, ham­mas­lää­ke­tie­teen li­sen­si­aat­ti (5,5 v) (jos haet suomenkieliselle opintolinjalle)
  • lääketieteen koulutusohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v) (jos haet suomenkieliselle opintolinjalle)

Mikäli etsimäsi koulutusohjelma ei ole mikään yllämainituista, tarkista Kielitaidon osoittaminen -sivulta mitkä ohjeet koskevat sitä. 

Suomenkieliseen koulutusohjelmaan/
suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset

Suomenkielisten hakukohteiden opetuskieli on suomi. Sinun on osoitettava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa. Vuodesta 2020 alkaen kielitaitoa ei voi osoittaa valintakokeella. Jos haet sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, sinun on huomioitava molempien kielilinjojen kielitaitovaatimukset.

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman suomenkielisen opintolinjan kielitaitovaatimukset

Jos haet Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan (opetus suomeksi) ja olet suorittanut koulusi suomeksi tai ruotsiksi, sinun ei tarvitse erikseen osoittaa opetuskielen taitoa. Jos olet suorittanut koulusi muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito jo hakuvaiheessa. Vuodesta 2020 alkaen kielitaitoa ei voi osoittaa valintakokeella.

Jos haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston hammaslääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen, sinun on osoitettava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa. Vuodesta 2020 alkaen kielitaitoa ei voi osoittaa valintakokeella.

 

Lisätietoa lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Tällä sivulla on kerrottu tietoa kunkin kielitaidon osoittavan liitteen vaatimuksista. Sinua ohjeistetaan toimittamaan todistuksestasi virallisesti oikeaksi todistettu kopio, koska vaadimme sellaisen kaikissa hauissamme. Päähaussa riittää, että toimitat hakuvaiheessa pelkän tavallisen kopion (skannattu todistus). Virallisesti oikeaksi todistettu kopio täytyy toimittaa viimeistään silloin, jos olet tullut hyväksytyksi. Siirtohaussa sinun täytyy jo hakuvaiheessa toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio. Katso hakukohtaiset liiteohjeet otsikon alla olevista linkeistä.

Hakiessasi koulutusohjelmaan hakujärjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja ja ne tulee toimittaa hakukohtaiseen määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida. Ole hyvä ja katso lisätietoa hakukohtaisesti otsikon alla olevista linkeistä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos

 • tutkinto on suoritettu suomeksi (mikäli päättötodistuksessa on suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla), TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu hyväksytysti (= vähintään arvosanalla approbatur (A)), TAI
 • suomi toisena kielenä (S2) -koe* on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M), TAI
 • pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe on suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E), TAI
 • keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe on suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L).

*Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -koe ei ole sama asia kuin toisen kotimaisen kielen koe (A1-, A2- tai B-kieli).

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2020. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

HUOM! Jos todennat kielitaitosi hakukeväänä valmistuvalla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, todistusvalinnassa tutkintosi tulee näkyä valmiina ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 12.5.2020. Katso tarkempia ohjeita päähaun liitteiden toimittamisen sivulta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= vähintään arvosanalla 2), TAI
 • suomi A2-kielenä tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature / language and literature / literature and performance) hyväksytyllä arvosanalla (= vähintään arvosanalla 2).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta (Diploma) hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2020, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi L1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= vähintään arvosanalla 4), TAI
 • suomi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2020, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe hyväksytyllä arvosanalla (= vähintään arvosanalla 4), TAI
 • suomi toisena kielenä vähintään arvosanalla 8, TAI
 • suomi äidinkielenä -suullinen koe vähintään arvosanalla 8.

Toimita hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi ja päättötodistuksessa on suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella (päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä).

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon myös Kulkuri-etäkoulun opinnoilla, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio Kulkuri-etäkoulun todistuksesta hakijapalveluihin.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksestasi.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi ja päättötodistuksessa on suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi (= opetuskielenä suomi), TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi, TAI
 • hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi.

Sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

 Voit osoittaa suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • vähintään arvosanalla hyvä suoritetut, tutkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaava kielikoe) (asetus 481/2003 16 § 2 mom.), TAI
 • suomen kielessä vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opinnot.

Sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, jos olet suorittanut testin keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1–6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: hakijapalvelut tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista. Huomioithan, että Helsingin yliopiston kielipalvelut eivät järjestä suomen kielen kielitestejä lukuvuonna 2019–2020.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu todistus muualla suoritetusta kielikokeesta. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.