Suo­men kie­len tai­don osoit­ta­mi­nen

Nämä ohjeet koskevat hakua vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin hakuajalla 3.10.2019-10.1.2020.

Jos haet Helsingin yliopiston monikieliseen maisteriohjelmaan tutkinnon kielenä suomi, sinun täytyy osoittaa kielitaitosi suomen kielessä jollakin tällä sivulla kuvatulla tavalla.

Jos haet vieras- tai monikieliseen maisteriohjelmaan tutkinnon kielenä englanti tai ruotsi, katso ohjeet kielitaidon osoittamiseen täältä:

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ylioppilastutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) Diploma programme –tutkinnolla tai International Baccalaureate (IB) Career-related Programme –tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi A1-kielenä vähintään arvosanalla 2, TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) vähintään arvosanalla 2.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi (Diploma) Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Voit myös pyytää IB-organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Tilaa opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyydä toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4
 • suomi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti vähintään arvosanalla 4, TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös päättötodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • kypsyysnäytteen suomeksi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa, toimita koulutusasiakirjasi noudattaen Suomen maakohtaista erityisohjetta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, toimita koulutusasiakirjasi noudattaen yleisiä koulutusasiakirjojen toimitusohjeita.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa, toimita koulutusasiakirjasi noudattaen Suomen maakohtaista erityisohjetta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, toimita koulutusasiakirjasi noudattaen yleisiä koulutusasiakirjojen toimitusohjeita.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito, jos olet suorittanut testin keskiarvonalla taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6.

Sinun ei tarvitse toimittaa todistusta kielitestin suorittamisesta, vaan tulokset tarkistetaan suoraan kielipalveluista.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on kaikissa osakokeissa vähintään

 • taitotaso 4 käytettäessä 6-portaista asteikkoa, TAI
 • taitotaso 5 käytettäessä 9-portaista asteikkoa.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, sillä Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, sillä Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.