Geotieteiden kandiohjelman pistetaulukot

Vuoden 2019 haku

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon perusteella annetaan enintään 30 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti.  Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran.     

Esimerkiksi:

  • Kaisa on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut biologian ainereaalista arvosanan C, kemian ainereaalista arvosanan L, fysiikan ainereaalista arvosanan M, äidinkielestä (suomi) arvosanan M, pitkästä matematiikasta arvosanan M, A-englannista arvosanan E ja B1-ruotsista arvosanan L. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: pitkästä matematiikasta 5 pistettä, äidinkielestä 5 pistettä, kemian ainereaalista 6 pistettä, fysiikan ainereaalista 5 pistettä ja A-englannista 6 pistettä (yhteensä 27 pistettä).
  • Eric on suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon ja saanut Higher Level (HL)-tason matematiikan kokeesta arvosanan 5, A-englannista arvosanan 6, A-suomesta arvosanan 5, Standard Level (SL)-tason fysiikasta arvosanan 4, maantieteestä arvosanan 7 ja HL-tason biologiasta arvosanan 6. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: matematiikasta 5 pistettä, A-englannista 6 pistettä, A-suomesta 5 pistettä, maantieteestä 6 pistettä ja biologiasta 6 pistettä (yhteensä 28 pistettä). Fysiikan, maantieteen ja biologian kohdalla taso ei siis vaikuta pisteisiin.

 

Ylioppilastutkinnosta annetaan enintään 30 pistettä seuraavan taulukon mukaan.

Arvosana ylioppilastutkinnossa

L

E

M

C

B

A

Matematiikka

Pitkä oppimäärä

6

6

5

4

3

2

Lyhyt oppimäärä

5

5

4

3

2

1

Äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame,
suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

6

6

5

4

3

2

Kemian, fysiikan, maantieteen tai biologian ainereaali
(2 parasta huomioidaan)

6

6

5

4

3

2

Paras A-kieli

6

6

5

4

3

2

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) annetaan enintään 30 pistettä seuraavan taulukon mukaan.

Arvosana IB-tutkinnossa

7

6

5

4

3

2

Matematiikka

HL

6

6

5

4

3

2

SL

5

5

4

3

2

1

A-kieli

6

6

5

4

3

2

Fysiikka, kemia, maantiede, biologia (2 parasta huomioidaan)

6

6

5

4

3

2

Paras vieras kieli (A- tai B-kieli)

6

6

5

4

3

2

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Suomessa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnosta (DIA) annetaan enintään 30 pistettä seuraavan taulukon mukaan.

Arvosana Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Matematiikka

6

6

5

4

3

2

Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa)

6

6

5

4

3

2

Fysiikka, kemia tai biologia

12

12

10

8

6

    4

Paras vieras kieli

6

6

5

4

3

2

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) annetaan enintään 30 pistettä seuraavan taulukon mukaan.

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

Matematiikka

Pitkä oppimäärä

6

6

5

4

3

2

Lyhyt oppimäärä

5

5

4

3

2

1

L1-kieli

6

6

5

4

3

2

Fysiikka, kemia, maantiede, biologia (2 parasta huomioidaan)

6

6

5

4

3

2

L2-kieli

6

6

5

4

3

2

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon valintapisteytyksessä.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan valintapisteitä paremmat pisteet tuottavan tutkinnon mukaan.

Mikäli hakija on suorittanut IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon ja lisäksi jotain osakokeita suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, hänelle voidaan antaa valintapisteitä myös näistä osakokeista. Valintapisteytyksessä huomioidaan tällöin ne kokeet, jotka tuottavat parhaat valintapisteet. Hakija ei kuitenkaan voi saada pisteitä saman aineen rinnakkaisista kokeista tai pisteytyksessä samaan ainejoukkoon kuuluvista kokeista. Esimerkiksi:

  • Hanna on suorittanut IB-tutkinnon, ja siinä matematiikan arvosanalla 5. Hän on lisäksi myöhemmin suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan osakokeen ja saanut siitä arvosanaksi laudaturin (L). Tällöin Hannan valintapisteisä huomioidaan yo-osakoe pitkässä matematiikassa (6 pistettä), mutta ei IB-tutkinnon HL-matematiikan koetta.