Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma: ha­ku­lo­mak­keen ky­sy­myk­set

HUOM! Tämä sivu koskee sinua, jos olet joulukuussa 2016 tai tammikuussa 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen: Geo­lo­gian ja geo­fy­sii­kan mais­te­rioh­jel­ma, fi­lo­so­fian mais­te­ri (2 v)

Tämä sivu päi­vi­te­tään vii­meis­tään 30.11.2018.

Motivaatiokirje ja sen sisältämä opintosuunnitelma tehdään vastaamalla hakulomakkeella annettuihin kysymyksiin, jotka on lueteltu alla.  Mietithän vastauksia huolellisesti etukäteen ennen hakulomakkeen täyttämistä, sillä vastauksia ei voi muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen.  Vastausten merkkimäärä on rajoitettu.  Hakulomakkeen täyttämisaika on myös rajallinen.

Tämän maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Tämän takia alla olevat kysymykset ovat vain englanniksi.  Voit kuitenkin halutessasi vastata kysymyksiin myös suomeksi tai ruotsiksi.   

Huomioithan, että Helsingin yliopisto saattaa tarkistaa motivaatiokirjeen ja muut vastaavat dokumentit plagiaatintunnistusjärjestelmällä. 

Motivation letter questions

  • What are your motives to apply for this Master's Programme at the University of Helsinki?  (1000 characters)
  • How do your previous studies enable you to succeed in the studies of this Master's Programme? (500)
  • How do the studies of this Master's Programme complement and broaden your previous studies? (500)
  • Specify how studying in this Master's Programme relates to your career objectives and what you wish to achieve by completing your master's degree? (500)
  • Outline your academic interests in the chosen field, i.e. indicate what you see as being the topic of your Master's thesis and how it relates to this Master's Programme. (1000)
  • Draw up a study plan. How will you complete your Master's studies in two years’ time? Please visit the web page of the programme at https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/geology-and-geophysics/stud... and make a preliminary study plan for your master's studies. (2000)

  • Please fill in your GPA (Grade Point Average) percentage. (Alternatively, you can fill your GPA value and the maximum.) If your official transcript or final degree certificate does not state GPA percentage, please calculate it as the weighted average of all grades in your official transcript. Do this by multiplying each grade’s point value by the number of credits. Sum all of these together and divide by the total number of credits. Please calculate the value as best as you can. This GPA will be verified by the university. An accurate self-reported GPA will help to expedite the processing of your application. (150)

  • Please state as ECTS credits (numerical value) your own estimate of total amount of credits included in your degree. If your institution does not use the ECTS credit system, please try to estimate the amount of ECTS credits the best you can. You can find help and more information about ECTS credit system here: http://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transf... (10)

  • Please state as ECTS credits (numerical value) your own estimate of the amount of credits you have completed for your degree in geosciences (geology and geophysics). If your institution does not use the ECTS credit system, please try to estimate the amount of ECTS credits the best you can. You can find help and more information about the ECTS credit system here: http://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transf... (10)