Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman todistusvalinnan pistetaulukot

Vuoden 2019 haku

Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 97.

Ylioppilastutkinnosta, IB- tai EB-tutkinnosta, tai Suomessa suoritetusta RP- tai DIA-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran. Esimerkiksi:

  • Liisa on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut biologian ainereaalista arvosanan C, fysiikan ainereaalista arvosanan M, äidinkielestä (suomi) arvosanan E, pitkästä matematiikasta arvosanan M ja A-englannista arvosanan E. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: fysiikan ainereaalista 58 pistettä, pitkästä matematiikasta 40 pistettä, äidinkielestä 28 pistettä ja A-englannista 17 pistettä (yhteensä 143 pistettä).
  • Eric on suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon ja saanut Higher Level (HL)-tason matematiikan kokeesta arvosanan 5, A-englannista arvosanan 6, A-suomesta arvosanan 5, Standard Level (SL)-tason fysiikasta arvosanan 4, maantieteestä arvosanan 7 ja HL-tason biologiasta arvosanan 6. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: fysiikasta 43 pistettä, matematiikasta 40 pistettä, englannista 17 pistettä ja maantieteestä 33 pistettä (yhteensä 133 pistettä). Maantieteen ja biologian kohdalla taso ei siis vaikuta pisteisiin.

 

Arvosana ylioppilastutkinnossa

L

E

M

C

B

A

Fysiikan ainereaali

87

72

58

43

29

14

Matematiikka

Pitkä oppimäärä

60

50

40

30

 

 

Lyhyt oppimäärä

33

28

 

 

 

 

Kemian ainereaali, biologian ainereaali, maantieteen ainereaali,
äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä

33

28

22

17

11

6

Toinen kotimainen kieli tai paras vieras kieli

Pitkä oppimäärä

20

17

13

10

7

3

Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä

13

10

7

3

 

 

Suomalaisen ylioppilastutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur (C) tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E). Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana IB-tutkinnossa

7

6

5

4

3

2

Fysiikka

87

72

58

43

29

14

Matematiikka

HL

60

50

40

30

 

 

SL

33

28

 

 

 

 

Kemia, biologia, maantiede tai paras A-kieli

33

28

22

17

11

6

Paras A-kieli tai paras B-kieli

20

17

13

10

7

3

International Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 6. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Fysiikka

87

72

58

43

29

14

Matematiikka

60

50

40

30

 

 

Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa)

33

28

22

17

11

6

Paras vieras kieli

20

17

13

10

7

3

Suomessa suoritetun Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on matematiikan koe vähintään arvosanalla 7. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

Fysiikka

87

72

58

43

29

14

Matematiikka

pitkä

60

50

40

30

 

 

lyhyt

33

28

 

 

 

 

Kemia, biologia, maantiede tai L1-kieli

33

28

22

17

11

6

L2-kieli

20

17

13

10

7

3

European Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla 6,00 tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla 8,00. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon valintapisteytyksessä.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan valintapisteitä paremmat pisteet tuottavan tutkinnon mukaan.

Mikäli hakija on suorittanut IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon ja lisäksi jotain osakokeita suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, hänelle voidaan antaa valintapisteitä myös näistä osakokeista. Valintapisteytyksessä huomioidaan tällöin ne kokeet, jotka tuottavat parhaat valintapisteet. Hakija ei kuitenkaan voi saada pisteitä saman aineen rinnakkaisista kokeista tai pisteytyksessä samaan ainejoukkoon kuuluvista kokeista. Esimerkiksi:

  • Anni on suorittanut IB-tutkinnon, ja siinä HL-matematiikan arvosanalla 6. Hän on lisäksi myöhemmin suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan osakokeen ja saanut siitä arvosanaksi laudaturin (L). Tällöin Annin valintapisteisä huomioidaan yo-osakoe pitkässä matematiikassa (60 pistettä), mutta ei IB-tutkinnon HL-matematiikan koetta.