Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien lähtöpisteet

2019 Lähtöpisteet

Hakukohteet:

  • Päähaku, Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutin tutkinto (3 v)
  • Päähaku, Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutin tutkinto ja proviisorin tutkinto (3 v + 2 v)

Voit saada yhteensä enintään 60 lähtöpistettä.

Lähtöpisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, Suomessa suoritetusta Reifeprüfung / DIA (Deutsches Internationales Abitur)-tutkinnosta, IB-tutkinnosta (International Baccalaureate) sekä EB-tutkinnosta (European Baccalaureate). Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, lähtöpisteittesi määrä on nolla. Mikäli olet suorittanut useamman lähtöpisteisiin oikeuttavan tutkinnon, sinulle annetaan lähtöpisteet sen tutkinnon mukaan, josta saat parhaimmat lähtöpisteet.

Jos olet suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon, sinulle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Lähtöpisteitä saavilla on automaattisesti mahdollisuus tulla hyväksytyksi valintakoekiintiön lisäksi myös yhteispistekiintiössä.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti:

 

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli*

10

9

6

3

-

-

Matematiikka:

 

 

 

 

 

 

● pitkä oppimäärä

20

18

14

10

6

2

● lyhyt oppimäärä

10

9

6

3

-

-

* Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä.

Vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetuista ainereaalin kokeista huomioidaan sekä kemian koe että biologian, fysiikan, psykologian tai terveystiedon kokeista paras arvosana siten, että lähtöpisteitä annetaan seuraavasti:

 

L

E

M

C

B

A

Kemian koe

20

18

14

10

6

2

Biologian, fysiikan, psykologian tai terveystiedon koe

10

9

6

3

-

-

Korotetut ylioppilas­tutkinnon ar­vosanat otetaan huomioon koro­tettui­na ylioppilastutkinnon lähtöpisteytyksessä.

International Baccalaureate -tutkinto

International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) annetaan lähtöpisteitä seuraavasti:

Aine / Arvosana

7

6

5

4

3

2

A-kieli tai A1-kieli*

10

9

6

3

-

-

matematiikka (HL)

20

18

14

10

6

2

matematiikka (SL)

10

9

6

3

-

-

kemia

20

18

14

10

6

2

muu reaali**

10

9

6

3

 

 

* IB-tutkinnon suorittaneet saavat pisteitä A-kielestä (Iiterature/language and Iiterature/language and performance) tai A1-kielestä

** = biologia, psykologia tai fysiikka

Keväällä 2019 tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopullisen tutkintotodistuksen.

European Baccalaureate -tutkinto

Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) kokonaispistemäärästä annetaan valintapisteitä seuraavasti:

  • 80 tai enemmän antaa 60 pistettä,
  • 79 antaa 59 pistettä,
  • 78 antaa 58 pistettä jne.

Keväällä 2019 tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopullisen tutkintotodistuksen.

Suomessa suoritettu Reifeprüfung / DIA-tutkinto

Suomessa suoritettuun Reifeprüfung (RP) / DIA-tutkintoon (RP) kuuluvien aineiden (äidinkieli, 1. vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) yhteispistemäärästä annetaan valintapisteitä seuraavasti:

  • 52 tai enemmän antaa 60 pistettä,
  • 50 antaa 58 pistettä,
  • 48 antaa 56 pistettä jne.

Jos yhteispistemäärä on alle 16 pistettä, RP/DIA-tutkinnosta ei anneta lähtöpisteitä.