Erilliset opinnot ja kielikeskuksen kurssit

Haluatko täydentää osaamistasi tai opiskella iltaisin? Kaipaako kielitaitosi petrausta? Helsingin yliopistossa voit opiskella myös ilman tutkinto-oikeutta.

Useissa tiedekunnissa voidaan henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Opiskeluoikeus rajoittuu siihen aineeseen ja siihen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamiseen oikeus on myönnetty. Opinnot ovat maksullisia eivätkä johda tutkintoon.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka tarvitsee opintokokonaisuuden tutkintonsa täydentämiseksi tai lisäpätevyyden hankkimiseksi.

Opiskeluoikeutta täytyy hakea asianomaisesta tiedekunnasta. Hakumenettely, hakukelpoisuus ja hakuajat vaihtelevat tiedekunnittain. Tietoa erillisten opintojen suorittamisesta ja opiskeluoikeuden hakemisesta sekä erillisiä opintoja koskevista maksuista saat alla olevista linkeistä sekä opiskelijapalveluista.