Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmassa opiskelet joko biologiaa, molekyylibiotieteitä tai ympäristötieteitä. Biologia perehdyttää elämän perusilmiöihin laajasti molekyyleistä ekosysteemitasolle. Molekyylibiotieteet keskittyy molekyylitasolle, ja opiskelussa on vahva menetelmätieteiden ja laboratoriotaitojen painotus. Ympäristötieteet avaa ympäristökysymyksiä laajasti luonnontieteistä ympäristöpolitiikkaan ja -taloustieteisiin.
Opiskelijaksi bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan
Koulutusohjelmat

Kiinnostaako sinua tietää miten säilytämme luonnon monimuotoisuuden? Entäpä estääkö monimuotoinen luonto allergioita? Miten syöpäsolu toimii, ja voiko hampaan kasvattaa maljassa?

Biologian opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voit opiskella biologian perusopinnot. Biologian aineopinnoista alkaa yksittäisiä opintojaksoja syksyllä 2018.

Kiinnostaako sinua ymmärtää, mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät ympäristössä ja ekosysteemeissä, sekä miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi ja miten sopeutua ympäristömuutoksiin?

Ympäristötieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Ympäristötieteistä voit opiskella Avoimessa yliopistossa ympäristötieteiden perusopintoja, ympäristöasioiden hallintaa ja monitieteistä ympäristöopintokokonaisuutta sekä osia ympäristöekologian moduulista.