Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmassa opiskelet joko biologiaa, molekyylibiotieteitä tai ympäristötieteitä. Biologia perehdyttää elämän perusilmiöihin laajasti molekyyleistä ekosysteemitasolle. Molekyylibiotieteet keskittyy molekyylitasolle, ja opiskelussa on vahva menetelmätieteiden ja laboratoriotaitojen painotus. Ympäristötieteet avaa ympäristökysymyksiä laajasti luonnontieteistä ympäristöpolitiikkaan ja -taloustieteisiin.
Opiskelijaksi bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan
Koulutusohjelmat

Kiinnostaako sinua ymmärtää, mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät ympäristössä ja ekosysteemeissä? Tai miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi ja miten sopeutua ympäristömuutoksiin?

Ympäristötieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Ympäristötieteistä voit opiskella Avoimessa yliopistossa ympäristötieteiden perusopintoja, ympäristöasioiden hallintaa ja monitieteistä ympäristöopintokokonaisuutta sekä osia ympäristöekologian moduulista.

Ympäristötieteiden perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)