Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma: ha­ku­lo­mak­keen ky­sy­myk­set

HUOM! Tämä sivu koskee sinua, jos olet joulukuussa 2016 tai tammikuussa 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen: Al­keis­hiuk­kas­fy­sii­kan ja astro­fy­si­kaa­lis­ten tie­tei­den mais­te­rioh­jel­ma, fi­lo­so­fian mais­te­ri (2 v)

Tämä sivu päi­vi­te­tään vii­meis­tään 30.11.2018.

 

Motivaatiokirje ja sen sisältämä opintosuunnitelma tehdään vastaamalla hakulomakkeella annettuihin kysymyksiin, jotka on lueteltu alla.  Mietithän vastauksia huolellisesti etukäteen ennen hakulomakkeen täyttämistä, sillä vastauksia ei voi muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen.  Vastausten merkkimäärä on rajoitettu.  Hakulomakkeen täyttämisaika on myös rajallinen.

Tämän maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Tämän takia alla olevat kysymykset ovat vain englanniksi.  Voit kuitenkin halutessasi vastata kysymyksiin myös suomeksi tai ruotsiksi.   

Huomioithan, että Helsingin yliopisto saattaa tarkistaa motivaatiokirjeen ja muut vastaavat dokumentit plagiaatintunnistusjärjestelmällä. 

Motivation letter questions

  • What are your motives to apply for this Master's Programme at the University of Helsinki? (1000 characters)
  • Briefly describe and explain your previous studies in the central themes of the master's programme (particle physics, cosmology, astronomy, astrophysics and space physics), and how these enable you to succeed in the studies in the chosen programme.  (1000)
  • Briefly describe and explain how the programme complements and develops your previous studies, and how studying in this programme relates to your future aspirations and academic objectives.  (1000)
  • Draw up a study plan. How will you complete your Master's studies in two years’ time? Please visit the web page of the programme and make a preliminary study plan for your master's studies here.  (2000)
  • Please fill in your GPA (Grade Point Average) percentage (or alternatively fill your GPA value and the maximum). If your official transcript or final degree certificate does not state GPA percentage, please calculate it as the weighted average of all grades in your official transcript. Do this by multiplying each grade’s point value by the number of credits. Sum all of these together and divide by the total number of credits. Please calculate the value as best as you can. This GPA percentage will be verified by the university. An accurate self-reported GPA will help to expedite the processing of your application. (150)
  • Give your own estimate of the amount of ECTS credits (numerical value, sum of all the credits in courses) in a) physics and mathematical methods for physics, b) modern and quantum physics, c) astronomy, astrophysics and space physics that you have passed in your previous studies.  (150)
  • Please place in order of preference the specialization options you apply for: Particle physics and cosmology or the Astrophysical sciences.  (150)